Тематски семинар „Exchange of good practices among IROs on ICM related issues” на Кипру

Национална агенција за Еразмус+ програм са Кипра Фондација за управљање европским програмима за целоживотно учење организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA): “Exchange of good practices among IROs on ICM related issue”, у Ларнаки (Кипар),  6-8. новембра 2019.

Циљ семинара је да окупи представнике Канцеларија за међународну сарадњу (International Relations Offices – IRO) европских високошколских установа (ВШУ) како би поделили своје праксе и методологије за управљање питањима везаним за Еразмус + пројекте међународне кредитне мобилности (КА107).

Тему семинара представљају питања с којима се тренутно суочавају канцеларије за међународну сарадњу, а у која спадају визе, признавање предмета, интеринституционални споразуми и комуникација. Осим тога, током овог догађаја, учесници ће имати прилику да разговарају о другим сродним питањима као што су буџет, пријаве, промоција и утицај КА107 пројеката, са циљем израде документа који би обухватио препоруке за будућа побољшања ове врсте пројеката.

Семинар је намењен представницима високошколских установа који раде на спровођењу КА107 пројеката међународне кредитне мобилности у високом образовању

Број учесника из Србије је  ограничен.  Заинтересовани се могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до четвртка 25. јула 2019. године,  до 17:00 часоваЗакаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Основни предуслов је да је учесник запослен на високошколској установи у Србији. Предност имају запослени у канцеларијама за међународну сарадњу самосталних високошколских установа (носилаца Еразмус повеље за високо образовање). Додатно, у оквиру семинара је предвиђена пленарна сесија, као и радионице, те сесије посвећене умрежавању. Напослетку, с обзиром да је радни језик догађаја енглески, од учесника се очекује да говоре енглески језик и активно учествују у конференцији.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова/трошкова смештаја, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкови укључују смештај и превоз.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава који је био уплаћен за његово учешће.

О статусу пријаве биће обавештени само кандидати који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве. Са тим кандидатима биће обављен и разговор на енглеском језику путем Skype-а у периоду 29. јул – 2. август 2019. године.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.