Tematski seminar „Exchange of good practices among IROs on ICM related issues” na Kipru

Nacionalna agencija za Erazmus+ program sa Kipra Fondacija za upravljanje evropskim programima za celoživotno učenje organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA): “Exchange of good practices among IROs on ICM related issue”, u Larnaki (Kipar),  6-8. novembra 2019.

Cilj seminara je da okupi predstavnike Kancelarija za međunarodnu saradnju (International Relations Offices – IRO) evropskih visokoškolskih ustanova (VŠU) kako bi podelili svoje prakse i metodologije za upravljanje pitanjima vezanim za Erazmus + projekte međunarodne kreditne mobilnosti (KA107).

Temu seminara predstavljaju pitanja s kojima se trenutno suočavaju kancelarije za međunarodnu saradnju, a u koja spadaju vize, priznavanje predmeta, interinstitucionalni sporazumi i komunikacija. Osim toga, tokom ovog događaja, učesnici će imati priliku da razgovaraju o drugim srodnim pitanjima kao što su budžet, prijave, promocija i uticaj KA107 projekata, sa ciljem izrade dokumenta koji bi obuhvatio preporuke za buduća poboljšanja ove vrste projekata.

Seminar je namenjen predstavnicima visokoškolskih ustanova koji rade na sprovođenju KA107 projekata međunarodne kreditne mobilnosti u visokom obrazovanju

Broj učesnika iz Srbije je  ograničen.  Zainteresovani se mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do četvrtka 25. jula 2019. godine,  do 17:00 časovaZakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Osnovni preduslov je da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji. Prednost imaju zaposleni u kancelarijama za međunarodnu saradnju samostalnih visokoškolskih ustanova (nosilaca Erazmus povelje za visoko obrazovanje). Dodatno, u okviru seminara je predviđena plenarna sesija, kao i radionice, te sesije posvećene umrežavanju. Naposletku, s obzirom da je radni jezik događaja engleski, od učesnika se očekuje da govore engleski jezik i aktivno učestvuju u konferenciji.

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova/troškova smeštaja, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškovi uključuju smeštaj i prevoz.

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za njegovo učešće.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave. Sa tim kandidatima biće obavljen i razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a u periodu 29. jul – 2. avgust 2019. godine.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.