Seminar Ka kvalitetnim etwinning projektima 23.06.2017. u Jagodini