Позив на семинар „TCA Contact Seminar: “Next Erasmus+: more opportunities for all citizens”

Национална агенција за Еразмус+ програм из Француске, у сарадњи са Националном агенцијом из Шведске и Фондацијом Темпус, организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA)  TCA Contact Seminar: “Next Erasmus+: more opportunities for all citizens“ y Дижону, oд 7. до 8. новембра 2019. године.

Овај догађај намењен је представницима предшколског, општег, стручног образовања и образовања одраслих, који су заинтересовани да развијају међународну сарадњу и учествују у Еразмус+ пројектима, посебно са установама и организацијама из Француске и Шведске.

Циљ догађаја је умрежавање и размена добрих пракси кроз учешће у радионицама у којима ће се дискутовати о:

  • могућностима које Еразмус+ програм нуди организацијама без претходног пројектног искуства,
  • практичним аспектима за подршку група са смањеним могућностима,
  • мобилности ученика и запослених у програму који ће наследити Еразмус+, итд.

 

Основни предуслови су да учесник ради у некој од установа у поменутим секторима у Србији и говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама.

Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте у области општег, стручног образовања и образовања одраслих у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара, којег морају попунити на енглеском језику, до недеље 06.10.2019. до 23:59 часова.

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду, кандидатова очекивања од скупа и значај за организацију из које долази кандидат.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

 

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

 

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних и све остале трошкове боравка, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће.

 

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

 

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs