Poziv na seminar „TCA Contact Seminar: “Next Erasmus+: more opportunities for all citizens”

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Francuske, u saradnji sa Nacionalnom agencijom iz Švedske i Fondacijom Tempus, organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA)  TCA Contact Seminar: “Next Erasmus+: more opportunities for all citizens“ y Dižonu, od 7. do 8. novembra 2019. godine.

Ovaj događaj namenjen je predstavnicima predškolskog, opšteg, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, koji su zainteresovani da razvijaju međunarodnu saradnju i učestvuju u Erazmus+ projektima, posebno sa ustanovama i organizacijama iz Francuske i Švedske.

Cilj događaja je umrežavanje i razmena dobrih praksi kroz učešće u radionicama u kojima će se diskutovati o:

  • mogućnostima koje Erazmus+ program nudi organizacijama bez prethodnog projektnog iskustva,
  • praktičnim aspektima za podršku grupa sa smanjenim mogućnostima,
  • mobilnosti učenika i zaposlenih u programu koji će naslediti Erazmus+, itd.

 

Osnovni preduslovi su da učesnik radi u nekoj od ustanova u pomenutim sektorima u Srbiji i govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja i da se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Prilikom izbora učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus, kao i učesnicima koji imaju ideje za projekte u oblasti opšteg, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u okviru programa Erazmus+.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara, kojeg moraju popuniti na engleskom jeziku, do nedelje 06.10.2019. do 23:59 časova.

Motivaciono pismo u okviru registracionog formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, kandidatova očekivanja od skupa i značaj za organizaciju iz koje dolazi kandidat.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a.

 

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

 

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih i sve ostale troškove boravka, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće.

 

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs