Kontakt seminar – Saradnja Nemačke i Zapadnog Balkana u oblasti visokog obrazovanja

Seminar za predstavnike i predstavnice institucija visokog obrazovanja iz Erazmus+ partnerskih zemalja regiona Zapadni Balkan i Nemačke koji žele da ojačaju saradnju kroz Erazmus+ projekte ključne aktivnosti 2 (projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju) biće održan na Univerzitetu u Beogradu, 24. i 25. septembra 2015. godine.

Seminar organizuje Nemačka nacionalna agencija za Erazmus+ (DAAD) u saradnji sa DAAD Informativnim centrom u Beogradu i Erazmus+ kancelarijama u zemljama regiona.

Rok za prijavljivanje je 30. jul 2015. godine.

Više informacija o seminaru možete pronaći u Pozivnom pismu Nemačke nacionalne agencije i preliminarnoj Agendi.

Prijavni formular se nalazi na linku: https://ssl.daad.de/limesurvey/288799/lang-en