SEMINARI

Fondacija Tempus organizuje akreditovane i neakreditovane seminare za nastavnike i nastavno-naučno osoblje sa ciljem njihovog profesionalnog usavršavanja u raznim oblastima.

Picture1

Za nastavnike koji su zainteresovani za karijerno vođenje i savetovanje, nacionalni EUROGUIDANCE centar, koji radi u sklopu Fondacije Tempus, organizuje dve vrste seminara: ,,Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi”, akreditovanog kod ZUOV-a pod rednim brojem 47 u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu i ,,Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja u srednjim školama: efikasno planiranje rada školskog tima za KViS“.

,,Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi” je osmišljen prvenstveno za nastavnike sa malo iskustva u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Učesnici pored upoznavanja sa svim što pojam karijernog vođenja i savetovanja podrazumeva, imaju priliku da saznaju više o korisnim resursima za nastavnike i učenike na nacionalnom i evropskom nivou.

Seminar ,,Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja u srednjim školama: efikasno planiranje rada školskog tima za KViS” je namenjen nastavnicima koji već sprovode aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i učestvuju i/ili koordinišu radom školskog tima za karijerno vođenje i svetovanje. Učestvovanjem na ovom seminaru nastavnici usavršavaju svoje znanje o veštinama koje su bitne za učenike da bi mogli da upravljaju svojom karijerom i da saznaju o načinima organizacije aktivnosti tima koje bi doprinosile razvoju relevantnih veština kod učenika. Imajući u vidu da je svaka škola specifična u pogledu svojih učesnika i dostupnih resursa, značajan deo seminara je posvećen kreiranju opcija za rad tima u odnosu na odlike konkretne škole.

eTw-2016-2-2

Za nastavnike koje interesuje evropska mreža eTwinning, Fondacija Tempus organizuje dva akreditovana seminara: „eTwinning za početnike – prvi koraci” (redni broj 373 u katalogu ZOUV) i „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” (redni broj 393).

Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” ima za cilj podizanje nivoa digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvaliteta nastave kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima i decom, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom.

Seminar ,,Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” je namenjen nastavnicima koji su registrovani i aktvni članovi eTwinning portala. Cilj seminara je unapređenje kvaliteta postojećih eTvining projekata u cilju boljeg korišćenja IKTa u nastavi, kao i jačanje digitalnih i jezičkih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika.

Seminari su besplatni, uz obaveznu registraciju. U nekim slučajevima, Fondacija Tempus isplaćuje putne troškove u visini povratne autobuske karte.

                                                                                                                            023

Seminari su besplatni, uz obaveznu registraciju. U nekim slučajevima, Fondacija Tempus isplaćuje putne troškove u visini povratne autobuske karte.