Otvoren je konkurs u okviru SIGMA projekta mreže za razmenu

Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta mreže za razmenu je otvoren 02. decembra 2014. godine.

Krajnji rok za prijavljivanje je 10. februar 2015. godine.

U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, razmene nastavnog i administrativnog osoblja, kao i stipendije za celokupne master i doktorske studije.

Više o mogućnostima za stipendiranje studija u okviru ove mreže možete naći na sajtu programa:

http://portal.uw.edu.pl/en/web/sigma/about-sigma

Takođe se možete obratiti kancelariji za međunarodnu saradnju na svom univerzitetu (za studente univerziteta u Novom Sadu i Nišu) za detalje oko mogućnosti konkurisanja.