Spisak savetnika za praćenje odobrenih projekata KA103

Spisak savetnika za praćenje odobrenih projekata KA103 je sledeći:

Broj projektne prijave Podnosilac projektne prijave Projektni savetnik
2019-1-RS01-KA103-000595 Univerzitet u Beogradu Darko Milogorić
2019-1-RS01-KA103-000505 Univerzitet u Novom Sadu Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000495 Univerzitet u Nišu Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000493 Univerzitet u Kragujevcu Darko Milogorić
2019-1-RS01-KA103-000588 Megatrend univerzitet, Beograd Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000481 Univerzitet Singidunum Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000590 Univerzitet umetnosti u Beogradu Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000746 Metropolitan univerzitet, Beogradu Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000496 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000567 Univerzitet EDUCONS u Sremskoj Kamenici Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000500 Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000684 Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000484 Visoka škola strukovnih stsudija – Beogradska politehnika, Beograd Darko Milogorić
2019-1-RS01-KA103-000608 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu Tatjana Stanković
2019-1-RS01-KA103-000554 Visoka škola strukovnih studija, Užice Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000659 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium, Sremska Mitrovica Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000586 Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000521 Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd Darko Milogorić
2019-1-RS01-KA103-000482 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000533 Univerzitet u Novom Pazaru Olga Jovanović
2019-1-RS01-KA103-000688 Visoka škola socijalnog rada, Beograd Tatjana Stanković