Списак саветника за праћење пројеката

Уколико током спровођења пројекта имате неко додатно питање или желите да се консултујете, можете се обратити Фондацији Темпус путем имејла: schools-vet@tempus.ac.rs

Молимо Вас да у наслов мејла ставите референтни број Вашег пројекта и име Вашег саветника.

У табели у наставку можете пронаћи информацију ко је испред Фондације Темпус задужен за пројекат Ваше институције за позив за 2020. годину:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Саветник Фондације Темпус
1. 2020-1-RS01-KA204-065373 Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking Библиотека града Београда Марица Вукомановић
2. 2020-1-RS01-KA204-065428 CHAT2020 – Implementation Digital Storytelling Methods in  Adult Education Удружење “Клара и Роса”, Суботица Марица Вукомановић
3. 2020-1-RS01-KA204-065410 Development of Competences of Spanish Language Teachers for Early Language Education in the Digital Age Удружење професора шпанског језика Србије, Београд Марица Вукомановић
4. 2020-1-RS01-KA204-065418 Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS Центар за женске студије, Београд Марица Вукомановић

У табели у наставку можете пронаћи информацију ко је испред Фондације Темпус задужен за пројекат Ваше институције за позив за 2019. годину:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Саветник Фондације Темпус
1. 2019-1-RS01-KA204-000854 Rural Women to Sustainable Food and Farming – Fresh Food from Farm to Table ЕДУФОНС – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј Марица Вукомановић
2. 2019-1-RS01-KA204-000839 Потребе наставника за целоживотним учењем у контексту образовања за 21. век Тренинг центар “Коцевски”, Нови Сад Марица Вукомановић
3. 2019-1-RS01-KA204-000872 RomABC goes Western Balkan – Adaptation and development of innovative instruments for combating functional illiteracy of Roma in Serbia and North Macedonia ОШ и школа за образовање одраслих “Бранко Пешић”, Београд Марица Вукомановић
4. 2019-1-RS01-KA204-000910 Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers Српски савет за мозак, Београд Марица Вукомановић
5. 2019-1-RS01-KA204-000814 “Буди без предрасуда” –

Пројекат обуке затворског особља за препознавање и реаговање на дискриминацију у затворима

Казнено поправни завод, Пожаревац Забела Марица Вукомановић
6. 2019-1-RS01-KA204-000793 Community Mental Health practices in ex Yugoslavia  Удружење“Простор”, Београд  Марица Вукомановић

У табели у наставку можете пронаћи информацију ко је испред Фондације Темпус задужен за пројекат Ваше институције за позив за 2018. годину:

 Бр. Реф.бр. Назив пројекта Носилац пројекта Саветник Фондације Темпус
1 2018-1-RS01-KA204-000433 Basic Andragogical Training for Prison Educators Друштво андрагога Србије, Београд Марица Вукомановић
2 2018-1-RS01-KA204-000418 West Balkan Hearing Voices Network Организација “Простор”, Београд Марица Вукомановић
3 2018-1-RS01-KA204-000424 Cultuforma – Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture Удружење професора шпанског језика Србије, Београд Марица Вукомановић