Spisak savetnika za praćenje projekata

Ukoliko tokom sprovođenja projekta imate neko dodatno pitanje ili želite da se konsultujete, možete se obratiti Fondaciji Tempus putem imejla: schools-vet@tempus.ac.rs

Molimo Vas da u naslov mejla stavite referentni broj Vašeg projekta i ime Vašeg savetnika.

U tabeli u nastavku možete pronaći informaciju ko je ispred Fondacije Tempus zadužen za projekat Vaše institucije:

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Savetnik Fondacije Tempus
1. 2018-1-RS01-KA201-000423 Living books in schools Osnovna škola ”Kosta Trifković” Novi Sad Ivana Mitrović
2. 2018-1-RS01-KA201-000439 Social and Financial Education for Engagement, Entrepreneurship and Employment ”Pomoć deci”, Beograd Jelena Kajganović
3. 2018-1-RS01-KA201-000427 Dare to be Different- Creative Drama in Education Osnovna škola “Olga Milošević”, Smederevska Palanka Ivana Mitrović