Spisak savetnika za praćenje projekata

Ukoliko tokom sprovođenja projekta imate neko dodatno pitanje ili želite da se konsultujete, možete se obratiti Fondaciji Tempus putem imejla: schools-vet@tempus.ac.rs

Molimo Vas da u naslov mejla stavite referentni broj Vašeg projekta i ime Vašeg savetnika.

U tabeli u nastavku možete pronaći informaciju ko je ispred Fondacije Tempus zadužen za projekat Vaše institucije u okviru poziva za 2019. godinu:

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Savetnik Fondacije Tempus
1. 2019-1-RS01-KA201-000835 To je u redu! OŠ “Anton Skala”, Beograd Marija Opačić
2. 2019-1-RS01-KA201-000885 Violence – No, thanks! Muzička škola “Stevan Hristić”, Kruševac Marija Opačić
3. 2019-1-RS01-KA201-000796 MATH4everyone Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad Marija Opačić
4.  2019-1-RS01-KA201-000886 Avanture učenja izvan vrtića PU- dečji vrtić “Maštolend”, Novi Sad Marija Opačić
5.  2019-1-RS01-KA201-000878  Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”, Beograd Marija Opačić
6.  2019-1-RS01-KA201-000833  Agora Udruženje “Scio”, Gornji Milanovac Marija Opačić
7.  2019-1-RS01-KA201-000808  21st century EARTH guardians  OŠ “Braća Grulović”, Beška Marija Opačić

U tabeli u nastavku možete pronaći informaciju ko je ispred Fondacije Tempus zadužen za projekat Vaše institucije u okviru poziva za 2018. godinu:

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Savetnik Fondacije Tempus
1. 2018-1-RS01-KA201-000423 Living books in schools Osnovna škola ”Kosta Trifković” Novi Sad Ivana Mitrović
2. 2018-1-RS01-KA201-000439 Social and Financial Education for Engagement, Entrepreneurship and Employment ”Pomoć deci”, Beograd Jelena Kajganović
3. 2018-1-RS01-KA201-000427 Dare to be Different- Creative Drama in Education Osnovna škola “Olga Milošević”, Smederevska Palanka Ivana Mitrović