Spisak savetnika za praćenje projekata u okviru roka za 2017. godinu

Ukoliko tokom sprovođenja projekta imate neko dodatno pitanje ili želite da se konsultujete, možete se obratiti Fondaciji Tempus putem imejla: schools-vet@tempus.ac.rs

Molimo Vas da u naslov mejla uključite referentni broj Vašeg projekta. U tabeli u nastavku možete pronaći informaciju ko je ispred Fondacije Tempus zadužen za projekat Vaše institucije:

 Br. Ref.br. Naziv projekta Nosilac projekta Savetnik Fondacije Tempus
1 2017-1-RS01-KA202-000188 Deploying the Use of Apprenticeship-based Learning  Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd Jelena Kajganović
2 2017-1-RS01-KA202-000192 Virtual Internships for Vocational Education and Training  Beogradska otvorena škola, Beograd Zorana Dojić
3 2017-1-RS01-KA202-000186 New skills for the new world Trgovinsko-ugostiteljska škola  “Toza Dragović”, Kragujevac

Jelena Kajganović