Sport

Erazmus+ će doprineti razvoju i evropske dimenzije u sportu. U delu programa Erazmus+ koji se odnosi na sport naglasak je na transnacionalnim projektima za podršku amaterskom sportu i rešavanje prekograničnih izazova, poput nameštanja utakmica i drugih sportskih takmičenja, dopinga, nasilja, rasizma, svakog oblika netolerancije i diskriminacije kao i za unapređenje dobrog upravljanja, ravnopravnosti polova, socijalne uključenosti i fizičke aktivnosti za sve.

Sve aktivnosti dela programa za sport centralizovane su i u nadležnosti su Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture sa sedištem u Briselu.

U delu za sport podržane su dve vrste projekata:

  • kolaborativna partnerstva i
  • neprofitni evropski sportski događaji.

Institucije iz Srbije trenutno ne mogu da učestvuju ni u jednoj od ove dve vrste projekata.

Link za stranu Izvršne agencije na kojoj se nalaze detalji u vezi sa sportom: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport  

Prezentacije sa prvog informativnog dana koji je Izvršna agencija organizovala 2014. godine možete videti na njihovoj veb-stranici (ciljevi i prioriteti, moguće aktivnosti u projektima te kriterijumi i način prijave projekata).

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji putem imejla: EACEA-SPORT@ec.europa.eu

 

 

 

Poslednje modifikovano: oktobar 24, 2014