Србија као партнерска земља 2014-2018

Програм Европске уније Еразмус+  започет је 2014, а завршио се 2020. године. Буџет овог програма током шест година трајања износио је 14.7 милијарди евра. Програм Еразмус+ подељен је на три области: образовање, млади и спорт и посебан део Жан Моне.

Од 2014 до 2018. године, Србија је била партнерска земља, што је значило да може да учествује у одређеним врстама пројеката који су се односиле на високо образовање, младе и спорт.

У поменутом периоду, образовне институције и омладинске организације из Србије су биле координатори или партнери на пројектима укупне вредности 149.671.373 евра.

У оквиру програма, постоји подела по тзв. “кључним активностима” (КА), па тако постоји КА1 (кључна активност 1) која се односи на све пројекте мобилности појединаца (запослени у образовним институцијама, студенти, млади и омладински радници), КА2, која подразумева пројекте институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси и КА3 – пројекте за подршку реформи образовних политика.

У односу на то коме образовне институције подносе своје предлоге, сви пројекти у програму Еразмус+, без обзира којој кључној активности (КА1, КА2 и КА3) или области (образовање, млади, спорт) припадају, деле се на централизоване и децентрализоване пројекте.


ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ