Srbija kao partnerska zemlja 2014-2018

Program Evropske unije Erazmus+  započet je 2014, a završio se 2020. godine. Budžet ovog programa tokom šest godina trajanja iznosio je 14.7 milijardi evra. Program Erazmus+ podeljen je na tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport i poseban deo Žan Mone.

Od 2014 do 2018. godine, Srbija je bila partnerska zemlja, što je značilo da može da učestvuje u određenim vrstama projekata koji su se odnosile na visoko obrazovanje, mlade i sport.

U pomenutom periodu, obrazovne institucije i omladinske organizacije iz Srbije su bile koordinatori ili partneri na projektima ukupne vrednosti 149.671.373 evra.

U okviru programa, postoji podela po tzv. “ključnim aktivnostima” (KA), pa tako postoji KA1 (ključna aktivnost 1) koja se odnosi na sve projekte mobilnosti pojedinaca (zaposleni u obrazovnim institucijama, studenti, mladi i omladinski radnici), KA2, koja podrazumeva projekte institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi i KA3 – projekte za podršku reformi obrazovnih politika.

U odnosu na to kome obrazovne institucije podnose svoje predloge, svi projekti u programu Erazmus+, bez obzira kojoj ključnoj aktivnosti (KA1, KA2 i KA3) ili oblasti (obrazovanje, mladi, sport) pripadaju, dele se na centralizovane i decentralizovane projekte.


CENTRALIZOVANI PROJEKTI

DECENTRALIZOVANI PROJEKTI