Србија као програмска земља 2019

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери на свим пројектима без ограничења.

Институције из Србије су у конкурсном року за 2019. годину учествовале као координатори или партнери у 811 пројеката укупне вредности 53.546.733 евра, од чега је 6.938.905 евра додељено преко Фондације Темпус, 15.661.582 преко Извршнe агенцијe за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA) и 30.946.246 преко националних агенција осталих земаља ЕУ.

Србија као програмска земља 2019
Средства одобрио Укупна вредност пројеката (ЕУР)*
Фондација Темпус 6.938.905
ЕАЦЕА 15.661.582
Националне агенције других чланица Еразмус+ програма 30.946.246
Укупно 53.546.733

*Напомена: Укупан износ пројеката подразумева да се један део средстава распоређује координатору, а један део партнеру/партнерима на пројекту. 

 

Три основне области у програму Еразмус+ су: образовање, млади и спорт. Под „образовањем“ се подразумевају све формалне врсте образовања, које можемо поделити на: опште (предшколске установе и школе), стручно, образовање одраслих и високо образовање.

Установе, удружења грађана и организације које су, као координатори или партнери, добиле средства у конкурсном року за 2019. годину су:

202 удружења грађана,

108 основних и средњих школа,

29 спортских удружења/клубова

21 високошколска установа,

6 института,

6 предузећа,

6 јединица локалне самоуправе,

5 предшколских установа,

4 установе културе,

5 јавних установа,

и 12 осталих установа/организација.

 

Опште образовање

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 32 пројекта укупне вредности 847.337 евра, а број одобрених учесника, који су били, или ће у наредном периоду ићи на мобилност је 846.

Институције које се баве основним и стручним образовањем могу да се пријављују и за тзв. „школска партнерства за размене“ и у 2019. години. Школе из Србије су биле координатори на 6 таквих пројеката, укупне вредности 502.760 евра, а број одобрених учесника, који су били, или ће у наредном периоду ићи на мобилност је 399.

Опште образовање 2019 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 25 141 300.735
Пројекти стратешких партнерстава 7 705 546.602
Школска партнерства за размене 6 399 502.760
Укупно 38 1245 1.350.097

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, установе основног образовања су биле и партнери на 31 пројеката укупне вредности 3.898.323 евра и на 30 пројеката школских партнерстава за размене у вредности од 796.971 евра.

Oпште образовање 2019 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 17 677.439
Пројекти стратешких партнерстава 14 3.220.884
Школска партнерства за размене 30 796.971
Укупно 61 4.695.294

 

Институције из области општег образовања су се у својим пројектима мобилности највише опредељивале за тему нових иновативних наставних програма и развој курсева обуке, док су популарне биле и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције (популарне и за пројекте стратешких партнерстава), као и институције за унапређење квалитета.

 

Стручно образовање и обуке

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у 38 пројеката укупне вредности 1.160.778 евра, а број одобрених учесника, који су били, или ће у наредном периоду ићи на мобилност је 661.

Стручно образовање и обуке 2019 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 34 455 956.352
Пројекти стратешких партнерстава 4 206 204.426
Укупно 38 661 1.160.778

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, средње стручне школе су биле и партнери на 21 пројекту укупне вредности 3.034.481 евра.

Стручно образовање и обуке 2019 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 9 648.596
Пројекти стратешких партнерстава 12 2.385.885
Укупно 21 3.034.481

 

Сарадња између образовних институција и привреде је била најчешћа тема и пројеката мобилности и стратешких партнерстава, док су популарне били и међународни односи и сарадња, институције за унапређење квалитета и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције.

 

 Образовање одраслих

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 12 пројеката укупне вредности 461.768 евра, а број одобрених учесника, који су били, или ће у наредном периоду ићи на мобилност је 423.

Образовање одраслих 2019 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 6 37 59.626
Пројекти стратешких партнерстава 6 386 402.142
Укупно 12 423 461.768

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, организације које се баве образовањем одраслих су биле и партнери на 25 пројеката укупне вредности 4.177.871 евра.

Образовање одраслих 2019 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 2 48.955
Пројекти стратешких партнерстава 23 4.128.916
Укупно 25 4.177.871

 

Теме нових иновативних наставних програма и развој курсева обуке, педагогија и дидактика и институције за унапређење квалитета су биле подједнако заступљене теме пројеката мобилности у области образовања одраслих, док је у пројектима стратешких партнерстава доминирала инклузија.

 

Високо образовање

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, високошколске институције из Србије су биле координатори у 40 пројеката укупне вредности 8.057.198 евра, а број одобрених учесника, који су били, или ће у наредном периоду ићи на мобилност је 1834.

  Високо образовање 2019 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 29 1190 2.929.340
Пројекти стратешких партнерстава 2 644 571.155
Изградња капацитета 4 ** 3.545.272
Жан Моне 4 ** 117.976
Савези знања 1 ** 893.455
Укупно 40 1834 8.057.198

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Подаци о мобилностима нису доступни

 

Осим тога, високошколске установе су биле и партнери на 23 пројекта укупне вредности 8.008.292 евра.

  Високо образовање 2019 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти стратешких партнерстава 17 4.305.655
Изградња капацитета 3 2.749.297
Жан Моне 2 358.050
Савези знања 1 595.290
Укупно 23 8.008.292

 

Нови иновативни наставни програми били су у фокусу пројеката стратешких партнерстава у високом образовању. Примена пројеката мобилности у претходним годинама подстакла је вишејезичност ученика и запослених кроз побољшане језичке компетенције. Ови пројекти су такође помогли побољшању нивоа кључних компетенција и вештина учесника у мобилности, посебно у погледу евентуалног преласка ученика на тржиште рада (запошљивост).

 

Млади

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, организације из Србије су биле координатори у 32 пројекта укупне вредности 1.313.357 евра, а број одобрених учесника, који су били, или ће у наредном периоду ићи на мобилност је 1018.

 Млади 2019 – организације из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 21 663 318.921
Пројекти стратешких партнерстава 3 270 135.652
Пројекти дијалога младих 1 85 11.194
Изградња капацитета (ACPALA) 7 ** 847.590

 

Укупно 32 1018 1.313.357

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Подаци о мобилностима нису доступни.

 

Осим тога, организације које се баве младима су биле и партнери на 479 пројеката укупне вредности 14.732.945 евра.

 Млади 2019 – организације из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 448 11.449.944
Пројекти стратешких партнерстава 23 2.994.190
Пројекти дијалога младих 8 288.811
Укупно 479 14.732.945

Тема младих (учешће, омладински рад, омладинске политике) је била најчешћа у пројектима мобилности и стратешких партнерстава, а популарне су биле и теме грађанског учешћа и свести о ЕУ и демократији, као и инклузији.


Спорт

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, организације и установе из Србије су биле координатори у 8 пројеката укупне вредности 981.737 евра.

Спорт 2019 – организације из Србије као координатори

Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Мала колаборативна партнерства 6 287.865
Колаборативна партнерства 2 693.872
Укупно 8 981.737

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, институције из Србије су биле и партнери на 34 пројекта укупне вредности 5.572.915 евра.

Спорт 2019 – организације из Србије као партнери

Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Мала колаборативна партнерства 19 835.193
Колаборативна партнерства 15 4.737.722
Укупно 34 5.572.915

 

Подаци о одобреним средствима и пројектима се ажурирају квартално. Тренутни подаци су ажурирани закључно са децембром 2020. године.

За детаљније податке о одобреним пројектима и средствима, пошаљите упит на office@tempus.ac.rs.