Србија као програмска земља 2019

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери у свим пројектима, без ограничења.

Институције из Србије су у конкурсном року за 2019 годину учествовале, као координатори или партнери, у 792 пројекта укупне вредности 55.228.791 евра, од чега је 6.938.905 евра додељено преко Фондације Темпус, као националне Еразмус+ агенције, 6.386.030 преко Европске комисије и 41.903.856 преко националних агенција осталих земаља ЕУ.

Три основне области у програму Еразмус+ су: Образовање, млади и спорт. Под „образовањем“ се подразумевају све формалне врсте образовања, које можемо поделити на: опште (предшколске установе и основне школе), стручно, образовање одраслих и високо образовање.

Врсте образовних институција које су добиле средства у конкурсном року за 2019 годину су:

45 Невладиних организација

39 Средњих стручних школа

28 Основних школа

21 Високошколска установа

6 Средњих школа

2 Предшколске установе

2 Школе за стране језике

1 Спортско удружење

1 КПЗ

1 Центар за образовање

 

Опште образовање

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 32 пројекта укупне вредности 847,337 евра, а број учесника који је отишао на мобилност у земље чланице Еразмус+ програма је 846.

Институције које се баве основним и стручним образовањем могу да се пријављују и за тзв. „школска партнерства за размене“ и у 2019, години, школе из Србије су биле координатори на 6 таквих пројеката, укупне вредности 502,760 евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је је 399.

 

Опште образовање 2019
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 25 141 300.735
Пројекти стратешких партнерстава 7 705 546.602
Школска партнерства за размене 6 399 502.760
Укупно 38 1245 1.350.097

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, установе основног образовања су биле и партнери на 26 пројеката укупне вредности 3,028,002 евра, и на 30 пројеката школских партнера за размене, у вредности од 3,313,022 евра.

Институције из области општег образовања су се у својим пројектима мобилности највише опредељивали за тему нових иновативних наставних програма и развој курсева обуке, док су популарне биле и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције (популарне и за пројекте стратешких партнерстава), као и институције за унапређење квалитета.

 

Стручно образовање и обуке

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 38 пројеката укупне вредности 1,160,778 евра, а број учесника који је који је учествовао у мобилностима је 658.

Стручно образовање и обуке 2019
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 34 452 956.352
Пројекти стратешких партнерстава 4 206 204.426
Укупно 38 658 1.160.778

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, средње стручне школе су били и партнери на 20 пројеката укупне вредности 3,370,009 евра.

Сарадња између образовних институција и привреде је била најчешћа тема и пројеката мобилности и стратешких партнерстава, док су популарне биле и међународни односи и сарадња, институције за унапређење квалитета и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције.

 Образовање одраслих

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 12 пројеката укупне вредности 461,768 евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је 347.

Образовање одраслих 2019
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 6 37 59.626
Пројекти стратешких партнерстава 6 310 402.142
Укупно 12 347 461.768

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, организације које се баве образовањем одраслих су биле и партнери на  25 пројеката укупне вредности 4,177,871 евра.

Теме нових иновативних наставних програма и развој курсева обуке, педагогија и дидактика и институције за унапређење квалитета су биле подједнако заступљене теме пројеката мобилности у области образовања одраслих, док је у пројектима стратешких партнерстава доминирала инклузија.

 

Високо образовање

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, високошколске институције из Србије су били координатори у 40 пројеката укупне вредности 8,057,198 евра, а број учесника који који је учествовао у мобилностима је је 1,834.

  Високо образовање 2019
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 29 1190 2.929.340
Пројекти стратешких партнерстава 2 644 571.155
Изградња капацитета 4 ** 3.545.272
Жан Моне 4 ** 117.976
Савези знања 1 ** 893.455
Укупно 40 1834 8.057.198

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Поједине врсте пројеката немају мобилности, док за неке подаци тренутно нису доступни.

 

Осим тога, високошколске установе су биле и партнери на 18 пројеката укупне вредности 8,008,292 евра.

Нови иновативни наставни програми били су у фокусу пројеката стратешких партнерстава у високом образовању. Примена пројеката мобилости у претходним годинама подстакла је вишејезичност ученика и запослених кроз побољшане језичке компетенције. Ови пројекти су такође помогли побољшању нивоа кључних компетенција и вештина учесника у мобилности, посебно у погледу евентуалног преласка ученика на тржиште рада (запошљивост).

 

Млади

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, организације из Србије су били координатори у 32 пројекта укупне вредности 1,313,357 евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је 1018.

 Млади 2019
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 21 663 318.921
Пројекти стратешких партнерстава 3 270 135.652
Пројекти дијалога младих 1 85 11.194
Изградња капацитета (ACPALA) 7 ** 847.590

 

Укупно 32 1018 1.313.357

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Поједине врсте пројеката немају мобилности, док за неке подаци тренутно нису доступни.

 

Осим тога, организације које се баве младима су биле и партнери на 470 пројеката укупне вредности 14,433,745 евра.

Тема младих (учешће, омладински рад, омладинске политике) је била најчећша у пројектима мобилности и стратешких партнерстава, а популарне су биле и теме грађанског учешћа и свести о ЕУ и демократији, као и инклузији.


Спорт

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 8 пројеката укупне вредности 981.737,00 евра.

Спорт 2019

Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Мала колаборативна партнерства 6 287.865
Колаборативна партнерства 2 693.872
Укупно 8 981.737

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

Осим тога, институције из Србије су биле и партнери на 34 пројекта укупне вредности 5.572,915.

 

Детаљније податке о свим одобреним пројектима заинтересовани могу добити на страници Детаљан преглед одобрених пројеката 2019.