Србија као програмска земља 2020

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери на свим пројектима без ограничења.

Према још непотпуним подацима, институције из Србије су у конкурсном року за 2020. годину учествовале као координатори или партнери у 428 пројеката укупне вредности 16.524.512 евра, од чега је 6.869.498 евра додељено преко Фондације Темпус, као националне Еразмус+ агенције, 2.208.621 евра преко Европске агенције и 7.446.393 евра преко националних агенција осталих земаља ЕУ.

Три основне области у програму Еразмус+ су: образовање, млади и спорт. Под „образовањем“ се подразумевају све формалне врсте образовања које можемо поделити на: опште (предшколске установе и основне школе), стручно, образовање одраслих и високо образовање.

Врсте образовних институција које су добиле средства у конкурсном року за 2020. годину су:

46 средњих стручних школа,

31 високошколска установа,

24 основне школе,

16 невладиних организација,

10 средњих школа,

1 предшколска установа,

1 школа за стране језике,

1 јавна установа,

1 фондација.

 

Опште образовање

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у 33 пројекта укупне вредности 606.378 евра, а број учесника који је отишао на мобилност у земље чланице Еразмус+ програма је 126.

Институције које се баве основним и стручним образовањем могу да се пријављују и за тзв. „школска партнерства за размене“ и у 2020. години. Школе из Србије су биле координатори на 4 таква пројекта, укупне вредности 474.828 евра.

 

Опште образовање 2020
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 26 126 245.290
Пројекти стратешких партнерстава 3 ** 361.088
Школска партнерства за размене 4 ** 474.828
Укупно 33 126 1.081.206

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, установе основног образовања су биле и партнери на 7 пројеката укупне вредности 407.531 евра и на 71 пројекту школских партнерстава за размене у вредности од  евра.

Институције из области општег образовања су се у својим пројектима мобилности највише опредељивале за тему нових иновативних наставних програма и развој курсева обуке, док су популарне биле и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције, као и институције за унапређење квалитета.

 

Стручно образовање и обуке

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у 42 пројекта укупне вредности 1.558.031 евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је 532.

Стручно образовање и обуке 2020
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 38 532 1.127.139
Пројекти стратешких партнерстава 4 ** 430.892
Укупно 42 532 1.558.031

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

Осим тога, средње стручне школе су биле и партнери на 5 пројеката укупне вредности 227.665 евра.

Институције за унапређење квалитета и међународни односи и сарадња су биле најчешће теме пројеката мобилности и стратешких партнерстава, док су популарне биле и сарадња између образовних институција и привреде и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције.

 

Образовање одраслих

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у  пројеката укупне вредности  евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је .

Образовање одраслих 2020
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 9 27 55.980
Пројекти стратешких партнерстава 4 ** 294.720
Укупно 13 27 350.700

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

Осим тога, организације које се баве образовањем одраслих су биле и партнери на 2 пројекта укупне вредности 278.820 евра.

ICT – нове технологије и дигиталне компетенције, као и рано напуштање школе и интеркултурално образовање и образовање Рома и других мањина су биле равноправне теме пројеката мобилности у области образовања одраслих.

 

Високо образовање

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, високошколске институције из Србије су биле координатори у 51 пројекту укупне вредности 5.407.582 евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је 1971.

  Високо образовање 2020
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 41 1385 3.319.331
Пројекти стратешких партнерстава 2 586 399.789
Изградња капацитета 2 ** 1.577.162
Жан Моне 5 ** 111.300
Европски Универзитети 1 ** /
Укупно 51 1971 5.407.582

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Поједине врсте пројеката немају мобилности, док за неке подаци тренутно нису доступни.

Осим тога, високошколске установе су биле и партнери на 7 пројеката укупне вредности 6.318.886 евра.

 

Млади

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, организације из Србије су биле координатори у 32 пројекта укупне вредности 1,313,357 евра, а број учесника који је учествовао у мобилностима је 1018.

Потребно је нагласити да млади у програму Еразмус+ имају три рока за подношење пријава, а да се поменути резултати односе само на први конкурсни рок, фебруар 2020. године.

 Млади 2019
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 6 201 106.766
Пројекти стратешких партнерстава 1 124 41.524
Пројекти дијалога младих 1 119 12.151
Изградња капацитета (ACPALA) 4 ** 520.159

 

Укупно 12 444 680.600

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Поједине врсте пројеката немају мобилности, док за неке подаци тренутно нису доступни.

 

Осим тога, организације које се баве младима су биле и партнери на 194 пројекта укупне вредности 5.760.713 евра.

Теме младих (учешће, омладински рад, омладинске политике), међународне сарадње и односи и интеркултурално образовање биле су подједнако заступљене у пројектима из области рада са младима.

 

Спорт

Још увек нису доступни подаци за одобрене пројекте у области спорта.

Детаљније податке о свим одобреним пројектима заинтересовани могу добити на страници Детаљан преглед одобрених пројеката 2020 .