Србија као програмска земља 2020

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери на свим пројектима без ограничења.

Према још непотпуним подацима, институције из Србије су у конкурсном року за 2020. годину учествовале као координатори или партнери у 877 пројеката укупне вредности 74.466.741 евра, од чега је 7.073.101 евра додељено преко Фондације Темпус, 24.583.224 евра преко Извршнe агенцијe за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA) и 42.810.416 евра преко националних агенција осталих земаља ЕУ.

 

Србија као програмска земља 2020*
Средства одобрио Укупна вредност пројеката (ЕУР)**
Фондација Темпус 7.073.101
ЕАЦЕА 24.583.224
Националне агенције других чланица Еразмус+ програма 42.810.416
Укупно 74.466.741

*Напомена: Комплетни подаци за конкурсни рок за 2020. годину још увек нису доступни у потпуности

**Напомена: Укупан износ пројеката подразумева да се један део средстава распоређује координатору, а један део партнеру/партнерима на пројекту. 

 

Три основне области у програму Еразмус+ су: образовање, млади и спорт. Под „образовањем“ се подразумевају све формалне врсте образовања које можемо поделити на: опште (предшколске установе и школе), стручно, образовање одраслих и високо образовање.

Установе, удружења грађана и организације које су, као координатори или партнери, добиле средства у конкурсном року за 2020. годину су:

140 удружења грађана,

132 основне и средње школе,

29 високошколских установа,

25 спортских удружења/клубова,

4 предузећа,

3 предшколске установе,

3 института,

3 установе културе

1 јавна установа,

1 општина и

9 осталих организација/установа

 

Опште образовање

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у 34 пројекта укупне вредности 1.149.225 евра, а број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност је 481.

Институције које се баве основним и стручним образовањем могу да се пријављују и за тзв. „школска партнерства за размене“ и у 2020. години. Школе из Србије су биле координатори на 4 таква пројекта, укупне вредности 474.828 евра.

Опште образовање 2020 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 26 126 245.290
Пројекти стратешких партнерстава 3 355 361.088
Школска партнерства за размене 5 ** 542.847
Укупно 34 481 1.149.225

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, установе основног образовања су биле и партнери на 47 пројеката укупне вредности 6.727.895 евра и на 73 пројекта школских партнерстава за размене у вредности од 8.003.896 евра.

Oпште образовање 2020 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 22 732.971
Пројекти стратешких партнерстава 25 5.994.924
Школска партнерства за размене 73 8.003.896
Укупно 120 14.731.791

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције које су координатори, један део средстава се распоређује установама из Србије, које су партнери на том пројекту.

Институције из области општег образовања су се у својим пројектима мобилности највише опредељивале за тему нових иновативних наставних програма и развој курсева обуке, док су популарне биле и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције, као и институције за унапређење квалитета.

 

Стручно образовање и обуке

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у 42 пројекта укупне вредности 1.558.031 евра, а број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност је 827.

Стручно образовање и обуке 2020 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 38 532 1.127.139
Пројекти стратешких партнерстава 4 295 430.892
Укупно 42 827 1.558.031

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, средње стручне школе су биле и партнери на 24 пројекта укупне вредности 2.756.503 евра.

Стручно образовање и обуке 2020 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 8 215.585
Пројекти стратешких партнерстава 16 2.540.918
Укупно 24 2.756.503

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције које су координатори, један део средстава се распоређује установама из Србије, које су партнери на том пројекту.

Институције за унапређење квалитета и међународни односи и сарадња су биле најчешће теме пројеката мобилности и стратешких партнерстава, док су популарне биле и сарадња између образовних институција и привреде и ICT – нове технологије и дигиталне компетенције.

 

Образовање одраслих

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су биле координатори у 13 пројеката укупне вредности 350.700 евра, а број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност је 304.

Образовање одраслих 2020 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 9 29 55.980
Пројекти стратешких партнерстава 4 275 294.720
Укупно 13 304 350.700

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Осим тога, организације које се баве образовањем одраслих су биле и партнери на 47 пројекaта укупне вредности 7.059.241 евра.

Образовање одраслих 2020 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 4 147.747
Пројекти стратешких партнерстава 43 6.911.494
Укупно 47 7.059.241

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције које су координатори, један део средстава се распоређује установама из Србије, које су партнери на том пројекту.

ICT – нове технологије и дигиталне компетенције, као и рано напуштање школе и интеркултурално образовање и образовање Рома и других мањина су биле равноправне теме пројеката мобилности у области образовања одраслих.

 

Високо образовање

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, високошколске институције из Србије су биле координатори у 51 пројекту укупне вредности 10.407.576 евра, а број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност је 1974.

  Високо образовање 2020 – установе из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 41 1388 3.319.331
Пројекти стратешких партнерстава 2 586 399.789
Изградња капацитета 2 ** 1.577.162
Жан Моне 5 ** 111.300
Укупно 51 1974 5.407.582

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Подаци о мобилностима нису доступни

 

Осим тога, високошколске установе су биле и партнери на 34 пројеката укупне вредности 13.904.061 евра.

  Високо образовање 2020 – установе из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти стратешких партнерстава 27 7.585.175
Изградња капацитета 6 5.345.619
Савези знања 1 973.267
Европски Универзитети 1 4.999.994
Укупно 34 18.904.055

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције које су координатори, један део средстава се распоређује установама из Србије, које су партнери на том пројекту.


Млади

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, организације из Србије су биле координатори у 19 пројекта укупне вредности 816.184 евра, а број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност је 751.

Потребно је нагласити да млади у програму Еразмус+ имају три рока за подношење пријава, а да се поменути резултати односе на првa два конкурсна рока, фебруар и мај 2020. године.

 Млади 2020 – организације из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Број мобилности Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 12 416 213.961
Пројекти стратешких партнерстава 2 216 69.913
Пројекти дијалога младих 1 119 12.151
Изградња капацитета (ACPALA) 4 ** 520.159

 

Укупно 19 751 816.184

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Подаци о мобилностима нису доступни

 

Осим тога, организације које се баве младима су биле и партнери на 444 пројеката укупне вредности 13.196.837 евра.

 Млади 2020 – организације из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Пројекти мобилности 392 8.067.550
Пројекти стратешких партнерстава 20 2.319.620
Пројекти дијалога младих 8 290.536
Изградња капацитета (ACPALA) 4 444.901
Изградња капацитета (Западни Балкан) 20 2.074.230
Укупно 444 13.196.837

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције које су координатори, један део средстава се распоређује установама из Србије, које су партнери на том пројекту.

Теме младих (учешће, омладински рад, омладинске политике), међународне сарадње и односи и интеркултурално образовање биле су подједнако заступљене у пројектима из области рада са младима.

 

Спорт

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, организације и установе из Србије су биле координатори у 5 пројеката укупне вредности 230.892 евра.

 Спорт 2020 – организације из Србије као координатори
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Мала колаборативна партнерства 5 230.892
Укупно 5 230.892

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

 

Осим тога, организације и установе из Србије су биле и партнери на 45 пројеката укупне вредности 8.134.808 евра.

 Спорт 2020 – организације из Србије као партнери
Врсте пројеката Број пројеката Укупна вредност (Еур)*
Колаборативна партнерства 20 7.027.195
Мала колаборативна партнерства 24 1 278. 505
Укупно 44 8.305.700

**Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције које су координатори, један део средстава се распоређује установама из Србије, које су партнери на том пројекту.

 

Подаци о одобреним средствима и пројектима се ажурирају квартално. Тренутни подаци су ажурирани закључно са децембром 2020. године.

За детаљније податке о одобреним пројектима и средствима, пошаљите упит на office@tempus.ac.rs.