Србији одобрена 232 пројекта међународне кредитне мобилности

У првом позиву за пројекте мобилности у високом образовању, за академску 2017/2018. годину, Републици Србији су одобрена 232 пројекта за финансирање.  Према подацима које је Извршна агенција за образовање, аудиовизуелне медије и културу (EACEA) доставила Фондацији Темпус – Еразмус+ канцеларији у Србији, ова цифра представља 39% од укупног броја одобрених пројеката за Западни Балкан (590), чиме Република Србија заузима прво место.

Високошколске институције из Републике Србије ће добити чак 44% од укупних средстава за Западни Балкан.
У овом позивном року, Републици Србији је одобрено 3.150 мобилности (1.895 одлазних и 1.255 долазних), што чини 43% од укупног броја одобреног за регион Западног Балкана (7.305).

Овим пројектима је предвиђено да студенти и запослени на високошколским институцијама из Републике Србије проведу одређено време на високошколским институцијама у земљама чланицама ЕУ, Турској, Норвешкој, Лихтенштајну, Македонији и Исланду (као и обрнуто) студирајући, односно радећи и размењујући искуства.