О алумни организацији

Активности Алумни мреже

Активности Алумни мреже су пре свега усмерене на ширење могућности запослења Еразмус Мундус стипендиста у Републици Србији. То се постиже кроз:

  • организацију каријерних догађаја и
  • обавештавање алумниста о конкурсима заинтересованих компанија.

Такође Фондација Темпус од 2013. године активно учествује у организацији испраћаја нове генерације стипендиста Еразмус Мундус програма, који представља добру прилику за умрежавање алумниста и нових стипендиста и размену искустава.

Сарадња

Успостављена је сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством омладине и спорта Републике Србије и са неколико привредних комора како би се истражиле нове могућности за промовисање ЕМ алумнија међу послодавцима у Србији.

Размена информација током и након студија

Улога Алумни мреже је и да помогне ЕМ стипендистима уколико се сусретну са неким од проблема током својих студијских боравака и олакша размену информација током и након студија.

 

Последње модификовано: April 27, 2015Публикације: