Pristupnica

Ukoliko želite da budete deo Erazmus Mundus alumni mreže u Srbiji, molimo Vas da nam se obratite na mejl alumni @ tempus.ac.rs.

Registracijom na Alumni mrežu dajete saglasnost da Fondacija Tempus prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke navedene u registracionom formularu.

Pomenutu saglasnost za obradu podataka dajete u svrhu primanja obaveštenja od Fondacije Tempus putem e-maila ili infobiltena.

Svakog trenutka možete povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti će prestati obrada Vaših podataka i registracije. U svakom trenutku možete i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka (npr. odjava sa infobiltena).

Fondacija Tempus neće koristiti Vaše lične podatke u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

U svakom trenutku možete zatražiti brisanje ili ispravku svojih ličnih podataka sa Alumni mreže Fondacije Tempus telefonskim putem, putem pošte ili putem e-maila.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati:
Informativni centar Fondacije Tempus
Terazije 39, I sprat, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: 011/33 42 430

E-mail: office@tempus.ac.rs

Ukoliko ste saglasni da se Vaši lični podaci koriste na napred naveden način, možete pristupiti popunjavanju pristupnice.

Svi podaci se tretiraju kao poverljivi i ne ustupaju se trećim licima bez Vaše izričite dozvole.

Učlanjenje u Alumni mrežu i sve aktivnosti koje se organizuju su besplatne.

Pridružite se Erazmus Mundus alumniju iz Srbije!

Poslednje modifikovano: novembar 9, 2018Publikacije: