Често постављена питања

1. Из колико акција се програм састоји?

2. Који су услови за аплицирање на мастер и докторске студије?

3. У коју категорију студената спадају студенти из Србије?

4. Да ли је могуће аплицирати на два или више програма у оквиру Еразмус Мундус програма?

5. Да ли се могу опет пријавити, ако сам претходно већ користио стипендију у оквиру Еразмус Мундус Акција 1/Акција 2 програма?

6. Да ли је потребан сертификат о знању страног језика при аплицирању на програме?

7. Да ли је потребно имати диплому завршеног факултета у току пријављивања?

8. Да ли постоји програм размене на неки од европских универзитета?

9. Коме можемо још да се обратимо за помоћ приликом конкурисања за BASILEUS IV, JoinEU- SEE и SIGMA?

10. Услови за студенте који не припадају претходно наведеним партнерским универзитетима?

* Корисни линкови


1. Из колико акција се програм састоји?

Еразмус Мундус Акција 1. (Erasmus Mundus Action 1)

У оквиру ове акције нуди се могућност добијања пуне стипендије на неком од понуђених Еразмус Мундус програма, на нивоу мастер (акција 1А) и докторских (акција 1Б) студија.

Дакле, у питању су заједнички мастер програми – Erasmus Mundus Master Courses (EMMCs) и заједнички докторски програми – Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

Еразмус Мундус Акција 2. (Erasmus Mundus Action 2)

У оквиру ове акције спроводи се мобилност на свим нивоима између универзитета као и могућност добијања школарина за понуђене програме.

Универзитети из ЕУ и из земаља трећег света остварују сарадњу за мобилност и размену студентског и наставног кадра. Наша земља, односно њене високошколске институције, заједно са земљама из региона Западног Балкана (дакле: Србија, Косово у складу са резолуцијом 1244, Албанија, Босна и Херцеговина, Бивша Југословенска Република Македонија, Црна Гора) учествује у тзв. lot-u 6, који омогућава академске мобилности студената који долазе из поменутих земаља у земље Европске уније које су укључене у одговарајући програм, односно тзв. „партнерство“ или „мрежа размене“ како се уобичајено називају.

Ове године три таква програма су добила финансијску подршку што значи да ће наши држављани моћи да конкуришу за стипеније у оквиру истих. То су:

JoinEU-SEE

BASILEUS IV

SIGMA

Еразмус Мундус Акција 3. (Erasmus Mundus Action 3)

У оквиру ове акције остварује се партнерство или сарадња између организација на интернационалном нивоу у аспектима који укључују промоцију, приступанчност, потврда квалитета, признавање кредита, међусобно признавање квалификација, развој курикулума и подршка мобилности за разне друге активности. Ова акција не нуди услове за стипендирање студената! Овде можете наћи пример пројекта у оквиру ове акције у који је укључена високошколска установа из наше земље.

 

2. Који су услови за аплицирање на мастер и докторске студије?

Услови пријављивања на мастер и докторске студије зависе од самих програма, односно институција које учествују у њиховом извођењу (тзв. конзорцијуми). Линк са списком понуђених програма можете наћи овде. Након што сте на овој листи пронашли одговарајући програм, за више информација о самом програму прочитајте фајл који се налази у другој колони ове листе – project description. Након тога, сама пријава за стипендију и програм врши се преко линка, односно веб адресе која се налази у трећој колони – course website. Она ће Вас одвести до званичног сајта универзитета који има функцију координатора, тј. универзитета коме шаљете своју пријаву. Такође, поред саме пријаве тамо ћете пронаћи корисне информације о упису и неопходним условима за пријављивање (обично под- admission– или –entry requirements).

Као што је наведено, постављени услови зависе од самих програма, односно институција које можете наћи на понуђеном списку. Углавном, у први план се истиче квалитет мотивационог писма и добро знање страног језика, које некада може бити и пресудније од просечне оцене на студијама, али то опет зависи од самог програма на одређеној институцији. За детаљне информације погледајте сајт одабраног програма који се налази на листи Erasmus Mundus EMMCs/EMJDs поред наслова самог EMMCs/EMJDs програма. Уколико и даље имате недоумица или Вам недостају информације о жељеном програму контактирајте лице које је у фајлу project description (пдф. фајл у другој колони) назначено као contact – особа за контакт за одговарајући програм.

 

3. У коју категорију студената спадају студенти из Србије?

На сајту сваког од поменутих програма, тј. факултета назначене су различите категорије студената које могу аплицирати, при чему студенти из Србије спадају у категорију која се најчешће означава као “студенти који долазе са Западног Балкана” (Western Balkans) или “не-европски студенти”(Non-European students/Non-EU students/ Third-country students). За ову категорију студената рок за конкурисање је углавном краћи него за европске.

Такође, подела која се често користи приликом пријаве је на тзв. две категорије студената Category A и Category B. Наши студенти спадају у тзв. А категорију (A Category).

4. Да ли је могуће аплицирати на два или више програма у оквиру Еразмус Мундус програма?
Могуће је аплицирати на највише три (укупно) мастер и докторских програма у једном конкурсном року.

5. Да ли се могу опет пријавити, ако сам претходно већ користио стипендију у оквиру Еразмус Мундус Акција 1/Акција 2 програма?

У суштини, можете се опет пријавити за стипендију, али искључиво за другу врсту мобилности у односу на ону која Вам је била одобрена у претходном Еразмус Мундус Акција 1/Акција 2 програму. На пример, ако сте раније добили стипендију као студент основних студија, сада се можете пријавити као мастер студент.
Такође, имајте на уму да особа у тренутку конкурисања за стипендију не сме да борави нити да врши своју основну делатност (студије, посао, итд.) више од укупно 12 месеци у последњих 5 година у некој од 7 држава чланица ЕУ. Ово не важи за особље (staff applicants).

 

6. Да ли је потребан сертификат о знању страног језика приликом аплицирања на програме?

У највећем броју случајева потребно је да знање језика (и то најчешће енглеског) буде потврђено одређеним сертификатом. Овај захтев зависи од самог програма на који се пријављујте. Више информација о захтевима који важе за сваки од програма наћи ћете у фајлу Project description, односно на сајту факултета (course website). Неки факултети не постављају као услов који мора бити испоштован приликом саме пријаве добијен сертификат, али траже да се наведе датум полагања неког од званичних тестова (као што су IELTS, TOEFL и тсл.). У том случају биће Вам остављен одређени рок да доставите одговарајући сертификат. Имајте на уму да ови рокови нису много дугачки, најчешће се ради о додатних месец дана. Свакако приликом конкурисања поставите ово питање контакт особи наведеној на сајту одговарајућег EMCCs/EMJDs програма тј. питајте је да ли је могућа накнадна достава таквог сертификата.

 

7. Да ли је потребно имати диплому завршеног факултета у току пријављивања?

Сваки програм има своје критеријуме у погледу захтева за дипломом приликом пријављивања. Неки мастер програми ће Вам дозволити да приликом пријављивања немате завршене основне студије и оставиће Вам примерени рок да им доставите уверење о дипломирању. Имајте на уму да овај рок није дугачак – пре су у питању недеље, него месеци. У сваком случају, уколико у тренутку пријављивања не испуњавате овај захтев најбоље је контактирати тзв. contact person одговарајућег EMMCs/EMJDs програма.

Оно што је потребно приложити од докумената је најчешће и листа свих испита са оценама, наравно преведено на енглески језик.

8. Да ли постоји програм размене на неки од европских универзитета?

Да, пројекти, тј. партнерства у оквиру Еразмус Мундус Акција 2 су управо успостављени како би обезбедили стипендије за академске мобилности. Ови програми нуде могућност аплицирања за стипендију за размену студената на сва три нивоа студија – основне, мастер и докторске. На основним студијама могуће је аплицирати за стипендију за размену од друге године студија (трећи семетар). Стипендије су намењене пре свега за мобилност тзв. exhange mobility. Ипак, треба напоменути да постоји мали број стипендија и за целе студије у оквиру ових програма – тзв. degree mobility. Студент који одлази на размену (exchange mobility) добија прилику да оде пар месеци (временски период је пропорционалан нивоу студија) на један од партнерских универзитета и касније се врати на матични. Све што уради на размени – положени испити, колоквијуми, семинари и слично, после му се признаје на матичном универзитету.

9. Коме можемо још да се обратимо за помоћ приликом конкурисања за BASILEUS IV, JoinEU-SEE, SIGMA?

За BASILEUS IV:

Уколико сте студент Универзитета у Београду, Новом Саду или Крагујевцу ви потпадате под апликанте циљне групе један. Тиме су вам омогућене стипендије на свим нивоима студија на једном од партнерских универзитета у овом пројекту. Будући да не постоје посебни приоритети, могу се пријавити студенти свих академских дисциплина. За помоћ се можете обратити канцеларијама за међународну сарадњу при универзитетима у Београду, Новом Саду и Крагујевцу. Уколико сте завршили своје студије или студирате на неком нашем универзитету који није члан партнерства Ви спадате у циљну групу два и за додатна питања обратите се одговарајућој особи при институцији која је координатор мреже. За мрежу BASILEUS IV то је Ghent University у Белгији. Исто важи и за припаднике треће циљне групе.

За JoinEU-SEE:

Овај програм такодје поштује слична правила. Студенти који студирају на универзитетима у нашој земљи који су укључени у ову мрежу, додатну помоћ приликом конкурисања добиће од канцеларија за међународну сарадњу свог матичног универзитета. Партнери из наше земље су Универзитет у Београду и Универзитет у Новом Саду. Уколико сте завршили своје студије или студирате на неком нашем универзитету који није члан партнерства Ви спадате у циљну групу два и за додатна питања обратите се одговарајућој особи при институцији која је координатор мреже. За мрежу JoinEU-SEE то је Универзитет у Грацу. Исто важи и за припаднике треће циљне групе.

За SIGMA:

SIGMA представља мрежу размене који је тематски фокусиран на области развоја знања у циљу унапређења предузетничког менaџмента и иновација. Студенти Универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу који желе да конкуришу, додатне информације могу добити у канцеларијама за међународну сарадњу на својим универзитетима. Уколико сте завршили своје студије или студирате на неком нашем универзитету који није члан партнерства Ви спадате у циљну групу два и за додатна питања обратите се одговарајућој особи при институцији која је координатор мреже. За мрежу SIGMA то је University of Warsaw у Пољској. Исто важи и за припаднике треће циљне групе.

10. Услови за студенте који не припадају претходно наведеним партнерским универзитетима:

Студенти који не студирају на наведеним партнерским универзитетима, аплицирају као циљна група два, али само на нивоу мастер и докторских студија. Више информација на сајтовима програма.

11. Шта је то мотивационо писмо?

Мотивационо писмо је саставни део сваке пријаве за стипендије. Слање биографије без мотивационог писма представља непотпуну пријаву и умањује Ваше шансе на датом конкурсу.
Мотивационо писмо садржи Ваше лично обраћање онима који су задужени за селекцију кандидата. Оно има за циљ да кандидата представи у што бољем светлу и да Вас приближи људима који врше селекцију.

12. Како написати мотивационо писмо?

Мотивационо писмо јесте форма краћег есеја, често не дужег од 700-800 речи. Најбољи начин да се састави мотивационо писмо јесте да се његов садржај раздели на више смисаоних целина од којих свака одговара једном делу Ваше биографије. Најважније области које писмо треба да обухвати јесу кандидатово образовање, претходне стипендије и награде, радно искуство и академски и пословни циљеви. Остале категорије које могу бити важне при писању мотивационог писма јесу волонтерски рад, истраживачки пројекти и презентације, учешће на семинарима и конференцијама, припадност студентским организацијама, познавање језика и остале вештине.

На почетку писма је неопходно упознати читаоца са темом. То се најчешће ради са једном или две реченице у којима се кандидат први пут представља и у којима се наглашавају оне категорије из биографије које су најбитније за кандидата.

У разради писма треба бити јасан и прецизан. Сваку целину мотивационог писма треба почети са реченицом која уводи у тему. Те реченице су увод у пасус и садрже тзв. кључне речи.

Примери:

 • I have always chosen challenging courses and had an excellent academic record.
 • My academic achievement is demonstrated by numerous scholarships I have received both at the high school and university level.
 • I have developed strong leadership skills, and know how to interact with a wide variety of other people while working several different jobs…
 • I have done a fair amount of community service including…
 • My independent research projects have strengthened my skills in laboratory work and developed in me an eye for details.
 • Tutoring has taught me to work diplomatically and successfully with a wide variety of students.
 • Summer school abroad has played a large role in shaping my view of others and of cultural differences.

Свака информација у писму мора бити сврсисходна. Другим речима, мора постојати разлог зашто кандидат обавештава о неком свом искуству или будућим плановима. Ако кандидат напише да је био практикант у банци онда у наставку мора да напише и зашто је то битно, нпр. радом у банци сам стекао искуство, радне навике и упознао сам начин функционисања великог предузећа.

Затим, треба истаћи своје квалитете, али то мора бити аргументовано. Сваки квалитет или успех о којем кандидат обавештава читаоце мора бити поткрепљен доказима.
На крају мотивационо писмо треба закључити реченицом која је синтеза свега написаног и која поново ставља акценат на најважније врлине кандидата.

Такође, битно је обратити пажњу на стил писања. Избор речи је битан јер треба наћи баланс између самопромоције и скромности. Писац мора да пази да избегне претеривања и клишее. Реченице не смеју бити предуге јер се тиме само збуњује читалац. Форма мотивационог писма мора да буде јасна и смисаоне целине јасно издељене. Не треба заборавити ни техничку страну писма, тј. правопис, граматика и пунктуација морају бити правилни.

У зависности шта се тражи од кандидата, неопходно је правити разлику између писма и есеја. Ако се на конкурсу тражи достављање писма онда се мора пазити на форму – пре увода обавезно је обраћање читаоцу одговарајућим избором речи, нпр. Dear Mr/Ms, и на крају је потребна одјава са нпр. Sincerely, Faithfully и слично. Не сме се заборавити ни потпис кандидата. Уколико се на конкурс шаље есеј онда ништа од овог горепоменутог није потребно.

13. Шта треба да садржи мотивационо писмо да би пријава била успешна?

У мотивационом писму кандидат ближе упознаје читаоце са својим квалитетима. На сваком конкурсу највише се цене следеће особине кандидата:

 • Добро познавање датог поља за које се пријављује
 • Мотивација, ентузијазам и озбиљна заинтересованост
 • Креативност и оригиналност
 • Способност решавања проблема и добро сналажење у новим ситуацијама
 • Способност да се спроведу планови и да се успешно изнесу истраживања, пројекти или тезе
 • Вештина писања и изражавања; Склад мисли и писане речи
 • Зрелост, емоционална стабилност и способност успешног превазилажења стреса и изазова
 • Вештине рада у групи и лидерства
 • Вештина адаптације, самосталност и самодовољност
 • Иницијатива
 • Одговорност
 • Посвећеност академским и пословним циљевима и здрава жеља за успехом

Кандидат треба да покуша да у писму представи своје врлине и да на тај начин убеди селекторе да је баш он/она права особа за дати конкурс. Горенаведене особине јесу оно што се тражи и кандидат мора да пронађе начин да се тако и представи, али то не сме бити пренаглашено или препотентно.

 

* Корисни линкови:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php  -Списак EMMCs мастера;

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php-Списак EMJDs програма;

http://www.basileus.ugent.be/index.aspBASILEUS IV програм

http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=8&AID=8Join EU-SEE програм

Пројекти који су били актуелни прошлих година:

http://erasmus-westernbalkans.eu/ERAWEB програм

www.mrtc.mdh.se/euroweb/ EUROWEB програм

http://www.em2stem.eu/index.aspEM2-STEM програм

http://www.britishcouncil.org/se/serbia-exams-ielts-new-home.htm – British Council – IELTS сертификaти

www.ets.org/toeflTOEFL сертификати

http://www.studyineurope.eu/ – Друге врсте стипендија у Европи које Темпус не промовише;

На сајту Еразмус Мундуса корисни линкови су:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/who_participate_en.php – под Ц

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/how_apply_en.php – под “Scholarships and fellowships”

Последње модификовано: април 14, 2016Публикације: