Doktorski programi

Horizont 2020Mari Sklodovska Kiri mogućnosti za doktorske studije

Mogućnosti za doktorske i postdoktorske studije dostupne su u okviru programa Horizont 2020, programa Evropske unije koji je posvećen istraživanju i inovacijama.

Za taj program u Srbiji je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama, čiji su kontakti dostupni na zvaničnom portalu programa Horizont 2020 za Srbiju.

Poslednje modifikovano: March 2, 2020Publikacije: