Мобилност наставног и административног особља

Еразмус+ програм омогућава боравке наставног и административног особља високошколских установа на партнерским установама у иностранству. У односу на студентске мобилности, за особље су боравци краћи (од пет дана до два месеца), а њихова сврха је учествовање у настави, реализација предавачких активности или професионално усавршавање.

Могућности кроз програм Еразмус+ груписане су у Еразмус+ мобилност и Еразмус Мундус заједнички мастер програми – студијски боравци професора.
Програм CEEPUS такође омогућава размену студената и професора. Мобилност наставног особља у оквиру овог програма реализује се у сврху одржавања наставе/менторског рада на установи-домаћину, као и ради развијања сарадње међу високошколским институцијама; она траје најмање пет, а у случају кратке групне мобилности – три дана. Више информација о овом програму доступно је у оквиру засебног сајта.

Последње модификовано: March 2, 2020Публикације: