Мобилност наставног и административног особља

Еразмус+ програм омогућава стипендиран боравак и студирање на некој од високошколских институција из програмских земаља у оквиру студентске размене на свим нивоима студија (основне, мастер, докторске) или боравак наставног или административног особља запосленог на одговарајућој високошколској установи у Србији. За студенте то практично значи боравак у трајању од или једног или два семестра, а за наставно и административно особље боравци су краћи (од пет дана до два месеца), а њихова сврха је учествовање у настави, реализација предавачких активности или професионално усавршавање.

Могућности кроз програм Еразмус+ груписане су у Еразмус+ мобилност и Еразмус Муднус заједнички мастер програми – студијски боравци професора.

Програм CEEPUS такође омогућава размену студената и професора. Мобилност наставног особља у оквиру овог програма реализује се у сврху одржавања наставе/менсторског рада на установи-домаћину, као и ради развијања сарадње међу високошколским институцијама; она траје најмање пет, а у случају кратке групне мобилности – три дана. Више информација о овом програму досупно је у оквиру засебног сајта.

Последње модификовано: July 30, 2018Публикације: