Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

Erazmus+ program omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od visokoškolskih institucija iz programskih zemalja u okviru studentske razmene na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske) ili boravak nastavnog ili administrativnog osoblja zaposlenog na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji. Za studente to praktično znači boravak u trajanju od ili jednog ili dva semestra, a za nastavno i administrativno osoblje boravci su kraći (od pet dana do dva meseca), a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

Mogućnosti kroz program Erazmus+ grupisane su u Erazmus+ mobilnost i Erazmus Mudnus zajednički master programi – studijski boravci profesora.

Program CEEPUS takođe omogućava razmenu studenata i profesora. Mobilnost nastavnog osoblja u okviru ovog programa realizuje se u svrhu održavanja nastave/menstorskog rada na ustanovi-domaćinu, kao i radi razvijanja saradnje među visokoškolskim institucijama; ona traje najmanje pet, a u slučaju kratke grupne mobilnosti – tri dana. Više informacija o ovom programu dosupno je u okviru zasebnog sajta.

Poslednje modifikovano: July 30, 2018Publikacije: