ЕМ заједнички мастер програми – студијски боравци професора

Еразмус+ програм омогућава финансијску подршку за извођење наставе или истраживачког рада у оквиру неког од преко сто Еразмус Мундус заједничких мастер програма.

Професори, асистенти или сарадници у настави могу конкурисати за стипендију (највише до три месеца) за извођење наставе или истраживачког рада на једном од понуђених Еразмус Мундус заједничких мастер програма. За информације о начину конкурисања, роковима и сл. посетите веб-сајтове одговарајућих програма.

Списак свих Еразмус Мундус заједничких мастер програма налази се на сајту Извршне агенције. Уз списак, доступан је и кратак опис сваког програма, подаци о контакт особи и сајт на коме је могуће пронаћи све информације о наведеном програму, начину конкурисања, роковима и остале битне информације.

Последње модификовано: април 20, 2016Публикације: