Еразмус+ мобилност

Мобилности у оквиру Еразмус+ програма функционишу по принципу билатералности. То практично значи да се високошколска институција из Србије и неки универзитет из партнерске земље повежу посебним уговором и на тај начин омогуће и осигурају међусобне размене својих студената, али и особља запосленог на тим институцијама. Осим што се омогућава мобилност, тим уговором се дефинишу и области, квоте за мобилност, сва права и обавезе обе институције, као и положај студената и особља током трајања размене. Важно је нагласити да свака високошколска институција из Србије може да потпише више таквих уговора о сарадњи са различитим универзитетима партнерских земаља, што значи да запослени на високошколским институцијама имају више прилика и већу могућност избора у остваривању мобилности.

Земље које учествују у Еразмус+ програму деле се на програмске (programme countries)  и партнерске (partner countries). У програмске земље спадају земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Луксембург, Македонија и Турска, а у партнерске земље све остале земље којима је отворено учешће у програму. Србија је тренутно партнерска земља, као део региона Западног Балкана.

У наставку ове странице можете пронаћи најважније информације о могућностима за мобилност запослених на високошколским институцијама у Србији кроз Еразмус+ програм и то:

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Који су услови за пријаву?

На којим високошколским институцијама (факултетима и универзитетима) се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Који је начин пријаве?

Који су конкурсни рокови?

Која су најчешће потребна документа?

Канцеларије за међународну сарадњу универзитета у Србији

 

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За наставно и административно особље боравци су могући у периоду од пет дана до два месеца, а њихова сврха је учествовање у настави, реализација предавачких активности или професионално усавршавање.

 

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије обезбеђују износе за плаћање путних трошкова, а често подразумевају и покривено здравстено осигурање. Уз то, подразумевају и износ стипендије који је намењен за покривање трошкова живота. За наставно и административно особље износи су предвиђени на дневном нивоу и такође варирају зависно од земље у којој се реализује мобилност. Дневни износи дати у табели се у целини исплаћују за боравке до 15 дана, а ако боравак траје дуже, од 15. па до 60. дана, колики је максимум боравка, предвиђен је дневни износ од 70% износа датог у табели која следи.

Земље у којима се мобилност реализује Износи на дневном нивоу
Данска, Ирска, Холандија, Шведска, Уједињено Краљевство 160 €
Белгија, Бугарска, Чешка, Грчка, Француска, Италија, Кипар, Луксембург, Мађарска, Аустрија, Пољска, Румунија, Финска, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска 140 €
Немачка, Шпанија, Летонија, Малта, Португал, Словачка, Македонија 120 €
Естонија, Хрватска, Литванија, Словенија 100 €

Износи предвиђени за покривање путних трошкова такође су унапред одређени и варирају зависно од растојања од места боравка до места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија, и то посматрајући раздаљину у једном смеру, а одговарајући износ дат у табели предвиђен је за покривање трошкова повратне карте:

растојање у километрима
(у једном смеру)
износ по учеснику
(за повратну карту)
100-499 180 €
500-1.999 275 €
2.000-2.999 360 €
3.000-3.999 530 €
4.000-7.999 820 €
8.000 и више 1.100 €

Услови за пријаву

Неопходно је да кандидат буде запослен на високошколској институцији која има потписан споразум са другом високошколском институцијом на којој ће се мобилност реализовати. Сви остали евентуални услови дефинишу се самим конкурсом који објављују високошколске институције и путем којег се наставно и/или административно особље пријављују за мобилност.

 

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција запосленог у Србији има потписан Еразмус+ уговор. Списак тих институција најбоље је проверити са особом задуженом за међународну сарадњу матичног факултета запосленог или у Канцеларији за међународну сарадњу матичног универзитета.

 

Начин пријаве

Пријаве за Еразмус+ мобилности врше се путем јавних конкурса које расписују високошколске установе у Србији и који би требало да буду доступни на сајтовима тих установа (пре свега на сајтовима универзитета и високих школа, а понекад и на сајтовима појединачних факултета). У конкурсу се увек дефинишу најважније ставке и услови за понуђену мобилност. На првом месту је увек истакнуто коме је намењен конкурс (студентима или особљу или и једнима и другима), а затим се дефинишу трајање периода мобилности, потребна документација, рок за пријаву, критеријуми за одабир кандидата и сл.

 

Конкурсни рокови

Сваки конкурс за Еразмус+ мобилност дефинише и конкурсни рок у којем је неопходно предати назначену документацију. Очекује се да се конкурси углавном расписују један семестар или једну школску годину пре него што ће се мобилност реализовати, па је препоручљиво на време планирати и пратити информације на сајтовима високошколских институција.
У наредном периоду се очекује све више отворених позива за што већи број мобилности које ће се реализовати на неком од универзитета из партнерских земаља Еразмус+ програма.

 

Која су најчешће потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:

  • радна биографија,
  • мотивационо писмо,
  • прихватно писмо универзитета на коме се мобилност реализује,
  • предлог плана активности које би се реализовале током боравка на партнерском универзитету (activity plan),
  • доказ о познавању језика (најчешће енглески, понекад и/или језик земље у којој се мобилност реализује).

Канцеларије за међународну сарадњу универзитета у Србији

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Београду – конкурси за Еразмус+ кредитну мобилност

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Нишу

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета уметности

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Сингидунум

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Џон Незбит

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Едуконс

Последње модификовано: April 20, 2016Публикације: