Еразмус+ мобилност

Мобилности у оквиру Еразмус+ програма функционишу по принципу билатералности. То практично значи да се високошколска институција из Србије и неки универзитет, предузеће, установа или организација из земаља које учествују у Еразмус+ програму повежу посебним уговором и на тај начин омогуће и осигурају међусобне размене особља запосленог на тим институцијама. Осим што се омогућава мобилност, тим уговором се дефинишу и области, квоте за мобилност, сва права и обавезе обе институције, као и положај запослених током трајања размене. Важно је нагласити да свака високошколска институција из Србије може да потпише више таквих уговора о сарадњи са различитим универзитетима из земаља учесница, што значи да запослени на високошколским институцијама имају више прилика и већу могућност избора у остваривању мобилности. Запослени на високошколским институцијама у Србији могу отићи на мобилност у сврху извођења наставе или усавршавања.

Земље које учествују у Еразмус+ програму деле се на програмске (программе цоунтриес) и партнерске (партнер цоунтриес). У програмске земље спадају земље Европске уније, Велика Британија, Исланд, Норвешка, Луксембург, Северна Македонија и Турска, а у партнерске земље све остале земље којима је отворено учешће у програму. Србија је 2019. године постала програмска држава у оквиру Еразмус+ програма.
У наставку ове странице можете пронаћи најважније информације о могућностима за мобилност запослених на високошколским институцијама у Србији кроз Еразмус+ програм и то кроз одговоре на следећа питања:

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?
Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?
Који су услови за пријаву?
На којим високошколским институцијама (факултетима и универзитетима) се може реализовати Еразмус+ мобилност?
Који је начин пријаве?
Који су конкурсни рокови?
Која су најчешће потребна документа?
Канцеларије за међународну сарадњу универзитета у Србији

 

 

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За наставно и административно особље боравци су могући у периоду од два дана до два месеца уколико се мобилност реализује у некој од програмских земаља, или у трајању од 5 дана до 2 месеца за мобилности у партнерским земљама. Сврха мобилности запослених може бити извођење наставе или усавршавање.

 

 

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије обезбеђују износе за плаћање путних трошкова као и износ стипендије који је намењен за покривање трошкова живота. За наставно и административно особље износи су предвиђени на дневном нивоу и варирају зависно од земље у којој се реализује мобилност. Дневни износи наведени у табели у целини се исплаћују за боравке до 15 дана. Након 15. дана, исплаћује се 70% од наведених износа а сама мобилност може најдуже трајати 60 дана.

 

КА103 – програмске земље Земље у којима се мобилност реализује Износи на дневном нивоу
Норвешка, Данска, Луксембург, Велика Британија, Исланд, Шведска, Ирска, Финска, Лихтенштајн 180 €
Холандија, Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Италија, Шпанија, Кипар, Грчка, Малта, Португал 160 €
Словенија, Естонија, Летонија, Хрватска, Словачка, Чешка Република, Литванија, Турска, Мађарска, Пољска, Румунија, Бугарска, Република Северна Македонија 140 €
KA107 – partnerske zemlje Партнерске земље

(све остале земље које нису програмске)

180 €

 

Износи предвиђени за покривање путних трошкова за студентске мобилности које се реализују у партнерским земљама и за мобилности наставног и административног особља унапред су одређени и варирају зависно од удаљености места боравка и места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија и то посматрајући раздаљину у једном смеру, док је одговарајући износ дат у табели предвиђен за покривање трошкова повратне карте.

Растојање у километрима

(у једном смеру)

Износ по учеснику

(за повратну карту)

100-499 180 €
500-1.999 275 €
2.000-2.999 360 €
3.000-3.999 530 €
4.000-7.999 820 €
8.000 и више 1.500 €

 

 

Услови за пријаву

Неопходно је да кандидат буде запослен на високошколској институцији која има потписан споразум са другом високошколском институцијом на којој ће се мобилност реализовати. Сви остали евентуални услови дефинишу се самим конкурсом који објављују високошколске институције и путем којег се наставно и/или административно особље пријављују за мобилност.

 

 

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција запосленог у Србији има потписан Еразмус+ уговор. Списак тих институција најбоље је проверити са особом задуженом за међународну сарадњу матичног факултета запосленог или у Канцеларији за међународну сарадњу матичног универзитета.

 

 

Начин пријаве

Пријаве за Еразмус+ мобилности врше се путем јавних конкурса које расписују високошколске установе у Србији и који би требало да буду доступни на сајтовима тих установа (пре свега на сајтовима универзитета и академија, а понекад и на сајтовима појединачних факултета и високих школа). У конкурсу се увек дефинишу најважније ставке и услови за понуђену мобилност. На првом месту је увек истакнуто коме је намењен конкурс (академском или административном особљу или и једнима и другима), а затим се дефинишу трајање периода мобилности, потребна документација, рок за пријаву, критеријуми за одабир кандидата и сл.

 

 

Конкурсни рокови

Сваки конкурс за Еразмус+ мобилност дефинише и конкурсни рок у којем је неопходно предати назначену документацију. Очекује се да се конкурси углавном расписују један семестар пре него што ће се мобилност реализовати, па је препоручљиво на време планирати и пратити информације на сајтовима високошколских институција.

 

 

Која су најчешће потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:
• радна биографија,
• мотивационо писмо,
• прихватно писмо универзитета на коме се мобилност реализује,
• предлог плана активности које би се реализовале током боравка на партнерском универзитету (ацтивитy план),
• доказ о познавању језика (најчешће енглески, понекад и/или језик земље у којој се мобилност реализује).

 

 

Канцеларије за међународну сарадњу универзитета у Србији

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Београдуконкурси за Еразмус+ кредитну мобилност
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Нишу
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета уметности
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Сингидунум
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Џон Незбит
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Едуконс

За друге контакте, погледајте странице 40-41 брошуре Стипендије.

Последње модификовано: March 6, 2020Публикације: