Erazmus+ mobilnost

Mobilnosti u okviru Erazmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti. To praktično znači da se visokoškolska institucija iz Srbije i neki univerzitet iz partnerske zemlje povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmene svojih studenata, ali i osoblja zaposlenog na tim institucijama. Osim što se omogućava mobilnost, tim ugovorom se definišu i oblasti, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata i osoblja tokom trajanja razmene. Važno je naglasiti da svaka visokoškolska institucija iz Srbije može da potpiše više takvih ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima partnerskih zemalja, što znači da zaposleni na visokoškolskim institucijama imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti.

Zemlje koje učestvuju u Erazmus+ programu dele se na programske (programme countries)  i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Luksemburg, Makedonija i Turska, a u partnerske zemlje sve ostale zemlje kojima je otvoreno učešće u programu. Srbija je trenutno partnerska zemlja, kao deo regiona Zapadnog Balkana.

U nastavku ove stranice možete pronaći najvažnije informacije o mogućnostima za mobilnost zaposlenih na visokoškolskim institucijama u Srbiji kroz Erazmus+ program i to:

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Koji su uslovi za prijavu?

Na kojim visokoškolskim institucijama (fakultetima i univerzitetima) se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Koji je način prijave?

Koji su konkursni rokovi?

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Kancelarije za međunarodnu saradnju univerziteta u Srbiji

 

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Za nastavno i administrativno osoblje boravci su mogući u periodu od pet dana do dva meseca, a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

 

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Ove stipendije obezbeđuju iznose za plaćanje putnih troškova, a često podrazumevaju i pokriveno zdravsteno osiguranje. Uz to, podrazumevaju i iznos stipendije koji je namenjen za pokrivanje troškova života. Za nastavno i administrativno osoblje iznosi su predviđeni na dnevnom nivou i takođe variraju zavisno od zemlje u kojoj se realizuje mobilnost. Dnevni iznosi dati u tabeli se u celini isplaćuju za boravke do 15 dana, a ako boravak traje duže, od 15. pa do 60. dana, koliki je maksimum boravka, predviđen je dnevni iznos od 70% iznosa datog u tabeli koja sledi.

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje Iznosi na dnevnom nivou
Danska, Irska, Holandija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo 160 €
Belgija, Bugarska, Češka, Grčka, Francuska, Italija, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Rumunija, Finska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska 140 €
Nemačka, Španija, Letonija, Malta, Portugal, Slovačka, Makedonija 120 €
Estonija, Hrvatska, Litvanija, Slovenija 100 €

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova takođe su unapred određeni i variraju zavisno od rastojanja od mesta boravka do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija, i to posmatrajući razdaljinu u jednom smeru, a odgovarajući iznos dat u tabeli predviđen je za pokrivanje troškova povratne karte:

rastojanje u kilometrima
(u jednom smeru)
iznos po učesniku
(za povratnu kartu)
100-499 180 €
500-1.999 275 €
2.000-2.999 360 €
3.000-3.999 530 €
4.000-7.999 820 €
8.000 i više 1.100 €

Uslovi za prijavu

Neophodno je da kandidat bude zaposlen na visokoškolskoj instituciji koja ima potpisan sporazum sa drugom visokoškolskom institucijom na kojoj će se mobilnost realizovati. Svi ostali eventualni uslovi definišu se samim konkursom koji objavljuju visokoškolske institucije i putem kojeg se nastavno i/ili administrativno osoblje prijavljuju za mobilnost.

 

Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija zaposlenog u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor. Spisak tih institucija najbolje je proveriti sa osobom zaduženom za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta zaposlenog ili u Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta.

 

Način prijave

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i visokih škola, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju ili i jednima i drugima), a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

 

Konkursni rokovi

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar ili jednu školsku godinu pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.
U narednom periodu se očekuje sve više otvorenih poziva za što veći broj mobilnosti koje će se realizovati na nekom od univerziteta iz partnerskih zemalja Erazmus+ programa.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

  • radna biografija,
  • motivaciono pismo,
  • prihvatno pismo univerziteta na kome se mobilnost realizuje,
  • predlog plana aktivnosti koje bi se realizovale tokom boravka na partnerskom univerzitetu (activity plan),
  • dokaz o poznavanju jezika (najčešće engleski, ponekad i/ili jezik zemlje u kojoj se mobilnost realizuje).

Kancelarije za međunarodnu saradnju univerziteta u Srbiji

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu – konkursi za Erazmus+ kreditnu mobilnost

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta umetnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Džon Nezbit

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Edukons

Poslednje modifikovano: april 20, 2016Publikacije: