Ostale stipendije

Fond za mlade talente Republike Srbije

Stipendije stranih vlada i fondacija

Stipendije Vlade Republike Austrije

Stipendije Republike Francuske

Stipendije Savezne Republike Nemačke (DAAD)

Stipendije Nemačke fondacije za životnu sredinu (DBU)

Stipendije Velike Britanije

Campus Europae


Fond za mlade talente Republike Srbije

Fond za mlade talente Republike Srbije ima za cilj podsticanje i vrednovanje izuzetnih postignuća mladih talenata Republike Srbije. Njegov zadatak je pružanje finansijske podrške najboljim srednjoškolcima i studentima Republike Srbije kroz tri konkursa:

 1. Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu
 2. Konkurs za stipendiranje do 800 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija
 3. Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima

Konkursi se raspisuju svake školke godine, a kada je u pitanju Konkurs za stipendiranje studija u inostranstvu, važno je znati da se on obično raspisuje tokom leta za narednu školsku godinu. Za ovu stipendiju se može konkurisati tek po upisu na master ili doktorske studije na nekom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) ili na nekom od vodećih svetskih univerziteta. O ostalim uslovima konkursa i drugim važnim informacijama možete se informisati na sajtu Fonda za mlade talente Republike Srbije.


Stipendije stranih vlada i fondacija

Postoji veći broj konkursa za različite vrste stipendija koje raspisuju strane vlade i fondacije. Sve informacije o aktuelnim i dostupnim stipendijama ove vrste možete pogledati na stranici Ministrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Takođe, na stranici istog Ministarstva mogu se pronaći informacije o različitim međunarodnim konkursima.

Stipendije Vlade Republike Austrije

Studenti i mladi stručnjaci koji su zainteresovani za studijski ili istraživački boravak u Republici Austriji mogu koristiti neku od stipendija iz širokog spektra koje nudi OeAD-GmbH – Austrijska agencija za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživačkom radu. Za studente i istraživače iz Srbije dostupni su sledeći programi razmene i studijskih boravaka:

 1. Grants of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria
 2. Ernst Mach Grant worldwide 
 3. Franz Werfel Grant 
 4. Richard Plaschka Grant 

Period trajanja mobilnosti zavisi od programa i može biti između jednog i deset meseci. Mesečni iznos stipendije varira od 940 do 1040 evra. Za više informacija, konsultujte stranicu svakog od navedenih programa.


Stipendije Republike Francuske

Ambasada Republike Francuske i Francuski institut u Srbiji svake godine dodeljuju sledeće stipendije za studente iz Srbije koji žele da nastave studije u Francuskoj:

 • Stipendije za master studije (sve oblasti)
 • Stipendije za master studije za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
 • Stipendije za doktorat u komentorstvu
 • Stipendije Kopernik
 • Stipendije ENSBA (likovna umetnost)

Važno je istaći da su upis na željeni studijski program i prijavljivanje za stipendiju dve odvojene procedure.

Sve detaljne informacije možete pronaći na stranicama agencije Campus France u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji – kontakt osoba je Vesna Adamović – vesna.adamovic@institutfrancais.rs.


Stipendije Savezne Republike Nemačke (DAAD)

DAAD (Deutcher Academischer Austausch Dientst – German Academic Exchange Service) najveća je nemačka organizacija koja se bavi finansijskom podrškom međunarodne saradnje visokoškolskih institucija, pre svega putem finansiranja razmena studenata i naučnika. DAAD nudi stipendije za studente, diplomce, doktorante, predavače na univerzitetu i nastavnike, a postoji mogućnost prijave za letnje kurseve nemačkog jezika, intenzivne kurseve nemačkog jezika i stipendije za studijske programe.

Važno je znati da su odvojeni procesi prijave za stipendiju i na željeni univerzitet u Nemačkoj. Ukoliko kandidat ne dobije potvrdu o prijemu na univerzitet do roka za prijavu dokumenata za DAAD stipendije, neophodno je da taj dokument dostavi DAAD-u pre početka korišćenja stipendije. DAAD obezbeđuje stipendiju samo ukoliko kandidat dostavi potvrdu nemačkog univerziteta o prijemu na studije.

Iznosi stipendija se razlikuju u zavisnosti od toga na koji deo programa se odnose i koliko traju, pa tako stipendije za letnje kurseve iznose od 615 evra (+dodaci) mesečno, dok stipendije za istraživačke boravke profesora iznose 1990, a u izuzetnim slučajevima i do 2240 evra mesečno.

Studijske programe za studije u Nemačkoj možete pretražiti putem internacionalnog DAAD sajta, a za više informacija možete pogledati sajt DAAD informativnog centra u Srbiji ili pisati na info@daad.rs ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim stipendijama.

Stipendije Nemačke fondacije za životnu sredinu (DBU)

Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) objavljuje konkurs za stipendije za praksu ili istraživački boravak u trajanju od 6 do 12 meseci u organizacijama u Nemačkoj (univerziteti, instituti, ministarstva, nevladine organizacije). Program stipendija obuhvata najširi spektar struka pri čemu predlog projekta mora biti u oblasti zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promena ili obnovljivih izvora energije. Ciljna grupa su mladi istraživači i profesionalci – master diplomci (a da je diploma stečena u poslednje tri godine ili master studenti pri kraju studija ili studenti doktorskih studija), građani Srbije, starosti do 30 godina, sa znanjem nemačkog jezika.
Dokumenta potrebna za online prijavu na konkurs su: CV, predlog projekta (do 3 strane sa opisom problema istraživanja, metodologijom rada i očekivanim rezultatima), kopija diplome, pismo preporuke od univerzitetskog profesora, sertifikat ili potvrda o znanju nemačkog jezika.

Za više informacija dostupan je sajt ovog programa, a kontakt osoba je dr Ana M. Petrović, koordinator DBU programa stipendija za Srbiju, kojoj se možete obratiti na a.petrovic@gi.sanu.ac.rs.


Stipendije Velike Britanije

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije svake godine finansira Čivning (Chevening) stipendije za jednogodišnje master studije na britanskim univerzitetima.

Prioritetne oblasti stipendija su usmerene na proces evropskih integracija: međunarodni odnosi i rešavanje konflikata, reforma pravnog sistema, reforma javne uprave, demokratizacija, ljudska i manjinska prava.

Pored državljanstva Republike Srbije i diplome visokog obrazovanja u trenutku podnošenja prijave, kandidat mora posedovati neki od zvaničnih sertifikata o znanju engleskog jezika (IELTS, TOEFL, PTE Academic test) ili da makar bude prijavljen za polaganje istog, kao i najmanje dve godine relevantnog radnog iskustva u svojoj oblasti (računajući i volontiranja).

Stipendija pokriva troškove školarine, potrebne literature, putnih troškova i britanske vize, kao i mesečnu nadoknadu za životne troškove. Prijavljivanje je tokom avgusta meseca za narednu školsku godinu.

Za više informacija pogledajte sajt Čivning programa.

 

Campus Europae

Campus Europae je međunarodni program mobilnosti studenata koji se realizuje pod okriljem Evropske univerzitetske fondacije sa sedištem u Luksemburgu. Pravo učešća u programu imaju svi univerziteti iz Evrope, pod uslovom da prihvate Povelju Evropske Univerzitetske Fondacije. Univerzitet u Novom Sadu je jedini predstavnik Republike Srbije u ovom programu.

Program Campus Europae podrazumeva organizovanje razmene studenata osnovnih i master studija između univerziteta uključenih u CE mrežu, a u okviru sledećih oblasti: prirodne nauke, tehničke nauke, ekonomija, pravo, političke nauke, jezik i književnost, sociologija, pedagogija, filozofija, turizam.

Studenti borave na partnerskom univerzitetu u inostranstvu 10-12 meseci, tj. jednu akademsku godinu, najčešće od septembra do jula. Svi konkursi za odlazak na jednogodišnji studijski boravak otvaraju se u periodu od januara do februara za akademsku godinu koja predstoji.

Više informacija možete pronaći na sajtu programa Campus Europae, a možete se i obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu, kontakt osoba Ivana Đokvučić: ivana_djokvucic@uns.ac.rs.