Otvoreni pozivi

Konkursi za mobilnost u okviru Erazmus+ programa su javni, objavljuju se na sajtovima onih visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u programu (imaju odobrene Erazmus+ projekte mobilnosti i potpisane Erazmus+ ugovore sa partnerskim institucijama u inostranstvu) i namenjeni su isključivo studentima i zaposlenima na datoj instituciji (univerzitetu, akademiji ili visokoj školi).

Ukoliko želite da proverite da li Vaša visokoškolska institucija učestvuje u programu i da li trenutno ima otvorene konkurse za Erazmus+ mobilnosti, savetujemo Vam da se obratite Erazmus+ koordinatoru/osobi zaduženoj za međunarodnu saradnju na Vašoj ustanovi ili kancelariji za međunarodnu saradnju Vašeg univerziteta, akademije strukovnih studija ili visoke škole.

Univerzitet u Beogradu objavljuje i sprovodi sve konkurse za Erazmus+ mobilnosti putem onlajn platforme MobiON. Preko ove platforme, studenti i zaposleni na ovom univerzitetu mogu se informisati o trenutno otvorenim konkursima kroz Erazmus+ program i prijaviti na njih.

Na internet stranici Univerziteta u Novom Sadu možete pronaći bliže informacije o konkursima za stipendirane mobilnosti studenata i nastavnog i administrativnog osoblja sa ovog Univerziteta.

Univerzitet u Nišu takođe na svom veb-sajtu objavljuje konkurse za učestvovanje u Erazmus+ studentskim razmenama i praksama, kao i konkurse za mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja.

Za bliže informacije o mogućnostima za mobilnost studenata i nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu posetite zvaničnu internet stranicu ovog Univerziteta posvećenu Erazmus+ programu.

Adrese internet stranica svih državnih i privatnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije koje učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju, na kojima se objavljuju konkursi za Erazmus+ stipendirane mobilnosti studenata i osoblja, dostupne su na stranicama 41-44 brošure Stipendije.

U narednom periodu se očekuje još mnoštvo konkursa za ovu vrstu mobilnosti kroz Erazmus+ program koji će se objavljivati na gorepomenutim stranicama, te pozivamo sve zainteresovane da na njima redovno prate sve informacije.

Takođe, za konkretna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursima u okviru Erazmus+ programa, treba se obratiti Erazmus+ koordinatoru ili osobi zaduženoj za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu ili visokoj školi, kao i kancelariji za međunarodnu saradnju visokoškolske ustanove sa koje kandidat dolazi. Za sva opšta pitanja vezana za Erazmus+ stipendirane razmene i mobilnosti, Informativni centar Fondacije Tempus vam stoji na raspolaganju.

Erazmus Mundus zajednički master programi

Ažuriranje liste dostupnih zajedničkih master programa je obavljeno u oktobru 2022. godine, kada su i objavljeni novi rokovi za prijave, za upis na master studije koje počinju na jesen 2023. godine. Kao i svake godine, delimično je promenjena lista dostupnih programa u odnosu na prethodni konkursni rok, tako što je manji broj starih programa ustupio mesto odgovarajućem broju novih, dok je većina programa iz prethodnog roka ostala dostupna i u ovom.

Potrebno je imati u vidu da svaki zajednički master program ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije, koji je neophodno proveriti na sajtu samog programa.
Spisak Erazmus Mundus zajedničkih master programa dostupnih za apliciranje možete pogledati u katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Katalog sadrži i linkove ka veb-sajtu svakog pojedinačnog master programa, koji se nalaze ispod naziva programa.

Za konkretna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursima za pojedinačne Erazmus Mundus zajedničke master programe, potrebno je obratiti se kontakt osobi navedenoj na sajtu datog programa. Za sva opšta pitanja u vezi sa ovim programima, možete se obratiti Informativnom centru Fondacije Tempus.  

Skip to content