Otvoreni pozivi

Erazmus+ program – kreditna mobilnost

Trenutno su otvoreni konkursi za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program.

Konkursi su javni, objavljuju se na sajtovima onih visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u programu (imaju potpisane Erazmus+ ugovore sa partnerskim institucijama u Evropi) i namenjeni su isključivo studentima i zaposlenima na datoj instituciji.

Trenutno je na Univerzitetu u Novom Sadu otvoreno više konkursa za stipendirane razmene studenata i za mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja ovog univerziteta koje će se realizovati na nekom od univerziteta iz zemalja Evropske unije. Konkurse možete pogledati na stranici Univerziteta u Novom Sadu.

Na Univerzitetu u Nišu je trenutno otvoreno nekoliko konkursa za mobilnost studenata i nastavnog i administrativnog osoblja ovog univerziteta. Konkursi se nalaze na stranici Univerziteta u Nišu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu trenutno je otvoreno više poziva za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program za studente i nastavno i administrativno osoblje. Konkurs pogledajte na stranici Univerziteta u Kragujevcu.

Univerzitet u Beogradu razvio je onlajn platformu MobiON preko koje se studenti i zaposleni na ovom univerzitetu mogu informisati o dostupnim konkursima kroz Erazmus+ program i prijaviti se na njih, te na ovoj platformi možete proveriti trenutno otvorene pozive.

U narednom periodu se očekuje još mnoštvo konkursa za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program koji će se objavljivati na gorepomenutim stranicama, te pozivamo sve zainteresovane da na njima redovno prate sve informacije.

Takođe, za konkretna pitanja i nedoumice vezane za konkurse u okviru Erazmus+ programa, treba se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta. Za sva opšta pitanja vezana za Erazmus+ i Erazmus Mundus programe i stipendije, Fondacija Tempus Vam stoji na raspolaganju.

Ukoliko želite da proverite da li Vaša visokoškolska institucija učestvuje u programu i da li trenutno ima otvorene konkurse za Erazmus+ mobilnosti, savetujemo Vam da se obratite Kancelariji za međunarodnu saradnju Vašeg univerziteta ili više škole.

Erazmus Mundus zajednički master programi

Zajednički master programi započeli su otvaranje konkursa za sve koji žele da završe celokupne master studije na nekom od univerziteta iz zemalja Evropske unije i da za to dobiju punu stipendiju.

Spisak odobrenih Erazmus Mundus zajedničkih master programa za školsku 2019/2020. godinu možete pogledati na sajtu Izvršne agencije: lista Erazmus Mundus zajedničkih master programa

 

 

 

 

 

 

Poslednje modifikovano: novembar 16, 2018Publikacije: