Otvoreni pozivi

Erazmus+ program – razmene studenata i mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

Konkursi za mobilnost u okviru Erazmus+ programa su javni, objavljuju se na sajtovima onih visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u programu (imaju potpisane Erazmus+ ugovore sa partnerskim institucijama u inostranstvu) i namenjeni su isključivo studentima i zaposlenima na datoj instituciji.

Ukoliko želite da proverite da li Vaša visokoškolska institucija učestvuje u programu i da li trenutno ima otvorene konkurse za Erazmus+ mobilnosti, savetujemo Vam da se obratite Kancelariji za međunarodnu saradnju Vašeg univerziteta, akademije strukovnih studija ili visoke škole.

Univerzitet u Beogradu objavljuje i sprovodi sve konkurse za Erazmus+ razmene i mobilnosti putem onlajn platforme MobiON. Preko ove platforme se studenti i zaposleni na ovom univerzitetu mogu informisati o trenutno otvorenim konkursima kroz Erazmus+ program i prijaviti se na njih.
Trenutno je na Univerzitetu u Novom Sadu otvoreno više konkursa za stipendirane razmene studenata i za mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja ovog univerziteta koje će se realizovati na nekom od univerziteta u inostranstvu. Konkurse možete pogledati na stranici Univerziteta u Novom Sadu.

Na Univerzitetu u Nišu je trenutno otvoreno više konkursa za mobilnost studenata i nastavnog i administrativnog osoblja ovog univerziteta. Konkursi se nalaze na stranici Univerziteta u Nišu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu trenutno je otvoreno više poziva za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program za studente i nastavno i administrativno osoblje. Konkurse pogledajte na stranici Univerziteta u Kragujevcu.

Adrese internet stranica svih državnih i privatnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije koje učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju, na kojima se objavljuju konkursi za Erazmus+ stipendirane razmene studenata i mobilnost osoblja, dostupne su na stranicama 40-41 brošure Stipendije.

U narednom periodu se očekuje još mnoštvo konkursa za ovu vrstu mobilnosti kroz Erazmus+ program koji će se objavljivati na gorepomenutim stranicama, te pozivamo sve zainteresovane da na njima redovno prate sve informacije.

Takođe, za konkretna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursima u okviru Erazmus+ programa, treba se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta. Za sva opšta pitanja vezana za Erazmus+ stipendirane razmene i mobilnosti, stoji Vam na raspolaganju Informativni centar Fondacije Tempus.

 

Erazmus Mundus zajednički master programi

Ažuriranje liste dostupnih zajedničkih master programa očekuje se na jesen 2020. godine, u periodu od septembra do oktobra, kada će biti objavljeni novi rokovi za prijave i podnošenje dokumentacije. Kao i svake godine, očekuje se delimična promena liste dostupnih programa u odnosu na prethodni konkursni rok, tako što će manji broj starih programa ustupiti mesto odgovarajućem broju novih, dok će većina programa iz prethodnog roka ostati dostupna i u narednom.

Potrebno je imati u vidu da svaki zajednički master program ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije, koji je neophodno proveriti na sajtu samog programa.
Spisak Erazmus Mundus zajedničkih master programa dostupnih za apliciranje u prethodnom konkursnom roku, za upis u akademsku 2020/2021. godinu, možete pogledati na sajtu Izvršne agencije, i isti sadrži linkove ka pojedinačnim master programima: lista Erazmus Mundus zajedničkih master programa.

Za konkretna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursima za pojedinačne Erazmus Mundus zajedničke master programe, potrebno je obratiti se kontakt osobi navedenoj na sajtu datog programa. Za sva opšta pitanja u vezi sa ovim programima, stoji Vam na raspolaganju Informativni centar Fondacije Tempus.

Poslednje modifikovano: March 9, 2020Publikacije: