Programi koji podržavaju mobilnost

Erazmus+

Erazmus+ je aktuelni program Evropske unije namenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je praktično nasledio i objedinio ranije programe Evropske unije u kojima je Srbija učestvovala – Tempus, Program za celoživotno učenje, Mladi u akciji i Erazmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama.

Kada su u pitanju mogućnosti koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program i njegova ključna aktivnost 1 (KA1) podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmena i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa visokoškolskih institucija iz Srbije u programske zemlje (zemlje Evropske unije i Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska). Broj studenata i nastavnog osoblja koji koriste sredstva ovog programa za mobilnost zarad učenja i usavršavanja se povećava iz godine u godinu, što važi i za studente i osoblje iz Srbije, ali i za one koji dolazeu Srbiju. Više informacija dostupno je na stranici Mobilnost studenata, profesora i nastavnika.

Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost, a isto u okviru ključne aktivnosti 1, Erazmus+ podrazumeva i Erazmus Mundus zajedničke master programe, koji su nastali u okviru prethodnog programa Erazmus Mundus, i koji omogućavaju studiranje i sticanje master diploma na evropskim univerzitetima.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) srednjoevropski je program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, u Austriji. Važno je napomenuti da ovaj program nije program Evropske unije i potpuno je nezavisan od programa Erazmus+ i Erazmus Mundus ali, poput njih, omogućava razmenu studenata i mobilnost nastavnog osoblja prema načelno sličnim principima, ali u nešto drugačijem obliku.

Više informacija o ovom programu dosupno je u okviru sajta ceepus.rs.

Erazmus Mundus

Erazmus Mundus je program Evropske unije u oblasti obrazovanja koji je prethodio programu Erazmus+ i predstavlja podršku saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju. Formalno je završen 2013. godine, ali su pojedine mreže nastale u okviru tog programa aktivno raspisivale konkurse za pojedince do 2017. godine i pružale mogućnosti za studentske razmene ili kompletne master studije.

U okviru Erazmus Mundus programa ponikli su projekti Erazmus Mundus zajednički master programi (sada deo programa Erazmus+), Erazmus Mundus zajednički doktorski programi i Erazmus Mundus mreže za razmenu studenata. Za vreme trajanja programa, formirano je ukupno osam mreža za razmenu studenata: M STEM, Basileus, Join-EU-SEE, Eraweb, Euroweb, Sunbeam, Green-Tech-WB, SIGMA. Ove mreže su okupljale univerzitete iz evropskih i zemalja Zapadnog Balkana i omogućavale razmenu njihovih studenata, mobilnost osoblja i čak celokupne master ili doktorske studije.

Poslednje modifikovano: mart 25, 2019Publikacije: