Програми који подржавају мобилност

Еразмус+

Еразмус+ је актуелни програм Европске уније намењен повезивању и сарадњи у области образовања, младих и спорта на основу финансираних пројеката у периоду од 2014. до 2020. године. Овај програм је практично наследио и објединио раније програме Европске уније у којима је Србија учествовала – Темпус, Програм за целоживотно учење, Млади у акцији и Еразмус Мундус и намењен је како појединцима, тако и институцијама и организацијама. У припреми је нови програм, који ће се спроводити од 2021. године и који ће обухватити сличне могућности за мобилност.

Када су у питању могућности које су доступне појединцима у вези са компонентом образовање, овај програм и његова кључна активност 1 (КА1) подржавају пројекте за међународну кредитну мобилност, који омогућавају значајан број студентских размена у циљу учења или обављања стручне праксе, као и мобилности наставног и административног особља са високошколских институција из Србије у земљама које учествују у програму. Након што је Република Србија 2019. године стекла статус пуноправне учеснице Еразмус+ програма и постала програмска земља, поред мобилности ка другим програмским земљама (све земље Европске уније, Велика Британија, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), отворила се могућност за мобилност ка тзв. партнерским земљама, што су све остале земље Европе и света које учествују у Еразмус+ програму.

Поред пројеката за међународну кредитну мобилност и пројеката у сврху учења и стицања нових вештина, Еразмус+ пружа и могућност студирања на неком од такозваних Еразмус Мундус заједничких мастер програма, и који подразумевају студирање и стицање мастер дипломе на европским универзитетима.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) средњоевропски је програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, у Аустрији. Важно је напоменути да овај програм није програм Европске уније и потпуно је независан од програма Еразмус+ али, попут њега, омогућава размену студената и мобилност наставног особља према начелно сличним принципима, али у нешто другачијем облику.
Више информација о овом програму досупно је у оквиру сајта ceepus.rs.

Последње модификовано: March 2, 2020Публикације: