Programi koji podržavaju mobilnost

Erazmus+

Erazmus+ je aktuelni program Evropske unije namenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je praktično nasledio i objedinio ranije programe Evropske unije u kojima je Srbija učestvovala – Tempus, Program za celoživotno učenje, Mladi u akciji i Erazmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama. U pripremi je novi program, koji će se sprovoditi od 2021. godine i koji će obuhvatiti slične mogućnosti za mobilnost.

Kada su u pitanju mogućnosti koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program i njegova ključna aktivnost 1 (KA1) podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmena u cilju učenja ili obavljanja stručne prakse, kao i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa visokoškolskih institucija iz Srbije u zemljama koje učestvuju u programu. Nakon što je Republika Srbija 2019. godine stekla status punopravne učesnice Erazmus+ programa i postala programska zemlja, pored mobilnosti ka drugim programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Velika Britanija, Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska), otvorila se mogućnost za mobilnost ka tzv. partnerskim zemljama, što su sve ostale zemlje Evrope i sveta koje učestvuju u Erazmus+ programu.

Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost i projekata u svrhu učenja i sticanja novih veština, Erazmus+ pruža i mogućnost studiranja na nekom od takozvanih Erazmus Mundus zajedničkih master programa, i koji podrazumevaju studiranje i sticanje master diplome na evropskim univerzitetima.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) srednjoevropski je program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, u Austriji. Važno je napomenuti da ovaj program nije program Evropske unije i potpuno je nezavisan od programa Erazmus+ ali, poput njega, omogućava razmenu studenata i mobilnost nastavnog osoblja prema načelno sličnim principima, ali u nešto drugačijem obliku.
Više informacija o ovom programu dosupno je u okviru sajta ceepus.rs.

Poslednje modifikovano: March 2, 2020Publikacije: