Еразмус+ кредитна мобилност

Еразмус+ мобилност студената

Еразмус+ омогућава студентима одлазак на студентске размене и студентске праксе које се могу реализовати у било којој земљи која учествује у програму. Земље учеснице се деле на програмске (программе цоунтриес) и партнерске (партнер цоунтриес). У програмске земље спадају све земље Европске уније, Велика Британија, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија, Србија и Турска, док су партнерске земље државе региона који окружују Европску унију, али и друге земље света. Србија је 2019. постала програмска земља у Еразмус+ програму.

Студенти свих нивоа студија, осим студената прве године основних студија, имају могућност одласка у иностранство на студентске размене. Осим размена, студентима је на располагању и стипендирани боравак у иностранству у сврху обављања стручне праксе. Обављање стручне праксе, за разлику од студентских размена, доступно је и студентима прве године. Студентске размене и стручне праксе се морају реализовати у току трајања студија. Уколико се пракса реализује у некој од програмских држава (државе чланице ЕУ, Велика Британија, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), студенти могу отићи на праксу након дипломирања, под условом да су се пријавили док су били студенти, уз напомену да се пракса мора завршити у периоду од једне године од датума дипломирања.

Студентске размене трају од 3 до 12 месеци, а стручне праксе од 2 месеца до годину дана. Размене су осмишљене тако да студенти похађају предавања и полажу испите, тј. остваре одговарајуће ЕСБП који се признају по повратку на матичне институције у Србији. Стручне праксе служе за стицање и развијање практичних знања и вештина кроз рад у иностраним предузећима, организацијама и компанијама.
Могућности за мобилност појединца у оквиру Еразмус+ програма зависе од првобитно уговорених или планираних сарадњи које његова високошколска установа има. То у пракси значи да, да би се мобилност уопште десила, универзитет или висока школа из Србије мора да има већ одобрен и финансиран Еразмус+ пројекат као и уговор са другом установом на основу ког студенти и запослени реализују своје мобилности. Одобрен пројекат представља финансијски оквир мобилности, а поменути уговор је значајан јер се њиме дефинишу и неки други елементи, као што су, на пример, студијска област која је доступна студентима, квоте за мобилност, сва права и обавезе обе институције, као и положај студената током трајања боравка у иностранству. Важно је нагласити да свака високошколска институција из Србије кроз одобрене Еразмус+ пројекте може да оствари више сарадњи са различитим високошколским установама из великог броја земаља које учествују у програму, што значи да студенти имају више прилика и већу могућност избора у остваривању своје мобилности.
У наставку можете пронаћи најважније информације везане за могућности студентске размене кроз Еразмус+ програм у форми одговора на следећа питања:

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ студентских размена?
Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?
Који су услови за пријаву?
На којим високошколским институцијама (факултетима и универзитетима) се може реализовати Еразмус+ мобилност?
Који је начин пријаве?
Који су конкурсни рокови?
Која су најчешће потребна документа?
Канцеларије за међународну сарадњу универзитета у Србији

 

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За студенте, ова мобилност подразумева боравак и студирање у трајању од 3 до 12 месеци на иностраној високошколској институцији, у оквиру које се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији. Када је реч о студентским праксама, оне се могу реализовати у иностраном предузећу, установи или организацији и могу трајати од 2 месеца до годину дана.

 

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије подразумевају аутоматски покривене све трошкове школарине и обезбеђују износе за покривање трошкова живота. За одлазак на студентске размене у партнерским земљама, студентима су покривени и путни трошкови. Стипендије за покривање трошкова живота студенти добијају на месечном нивоу, а износи зависе од земље у којој се мобилност реализује и дати су у следећој табели:

KA103 – програмске земље Земље у којима се мобилност реализује Износ стипендије Покривени путни трошкови
Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал 520 € Не
Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска 470 € Не
КА107 – партнерске земље Партнерске земље 700 €  

Да

 

 

Износи предвиђени за покривање путних трошкова (за мобилности које ће се реализовати у партнерским земљама) такође су унапред одређени и варирају у зависности од растојања од места боравка до места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија.

 

Додатна средства за реализацију мобилности

 

Студенти који иду на мобилност зарад обављања стручне праксе у некој од програмских земаља имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 100 евра месечно који се додају на горе наведене износе.
Студенти у неповољном социоекономском положају који учествују у активностима мобилности, било кроз студентске размене или кроз стручне праксе, имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 200 евра месечно. Критеријум припадности овој категорији подразумева да студент долази из домаћинства чији укупни месечни приходи не прелазе износ од две просечне нето плате. Више информација о додатку и потребној документацији која потврђује статус доступни су на сајту Фондације Темпус. Према правилима програма, није могуће истовремено примати обе врсте додатних средстава те, уколико се студент налази у неповољном социоекономском положају и иде на стручну праксу, има право на један (виши) додатак.
Студенти са хендикепом аплицирају за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему приликом пријаве може затражити одобрење за покривање додатних трошкова који се могу односити на: прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго. За више информација, потребно је обратити се директно својој високошколској установи.

 

Услови за пријаву

Неопходно је да кандидат буде уписан на високошколској институцији која има потписан уговор или остварену сарадњу са другом иностраном високошколском институцијом, предузећем, организацијом или установом на којој ће се мобилност реализовати. Уз то, за одлазак на студентске размене у сврху студирања неопходно је да је студент завршио прву годину основних студија пре пријављивања, док овај услов не важи за одлазак на размену у сврху обављања стручне праксе Сви остали евентуални услови дефинишу се самим конкурсом који објављују високошколске институције и путем којег се студенти пријављују за мобилност.

 

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција студента у Србији има потписан Еразмус+ уговор или остварену сарадњу. Списак тих институција најбоље је проверити са особом задуженом за међународну сарадњу матичног факултета студента или у Канцеларији за међународну сарадњу матичног универзитета.

 

Начин пријаве

Пријаве за Еразмус+ мобилности врше се путем јавних конкурса које расписују високошколске установе у Србији и који би требало да буду доступни на сајтовима тих установа (пре свега на сајтовима универзитета и академија струковних студија, а понекад и на сајтовима појединачних факултета и високих школа). У конкурсу се увек дефинишу најважније ставке и услови за понуђену мобилност. На првом месту је увек истакнуто коме је намењен конкурс (студентима или особљу или и једнима и другима) и за који ниво (годину) студија су размене предвиђене, а затим се дефинишу трајање периода мобилности, потребна документација, рок за пријаву, критеријуми за одабир кандидата и сл.

 

Конкурсни рокови

Сваки конкурс за Еразмус+ мобилност дефинише и конкурсни рок у којем је неопходно предати назначену документацију. Очекује се да се конкурси углавном расписују један пре него што ће се мобилност реализовати, па је препоручљиво на време планирати и пратити информације на сајтовима високошколских институција.

 

Која су најчешће потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:

• CV,
• мотивационо писмо,
• писма препоруке (назначен је тачан број),
• диплома (уверење о дипломирању),
• транскрипт оцена,
• доказ о познавању језика извођења наставе (често енглески; ипак, за размену на нивоу основних студија неретко се настава изводи на језику државе у којој се универзитет налази, те је потребан доказ о познавању тог језика);
• у случају мобилности зарад слушања наставе, уговор о учењу (Леарнинг агреемент – Студент мобилитy фор студиес) потписан од студента и обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији
• у случају мобилности зарад стручне праксе, уговор о учењу (Леарнинг агреемент – Студент мобилитy фор Траинеешипс) потписују студент, матична високошколска установа и установа/организација у иностранству у којој се пракса реализује, и он дефинише детаљан програм праксе и очекиване ишоде учења,
• план истраживања (research plan) – важи за студенте докторских студија, уколико се на мобилности не слушају предавања, већ реализује истраживачка активност.

 

Канцеларије за међународну сарадњу универзитета у Србији

Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Београду
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Нишу
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета уметности
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Сингидунум
Канцеларија за међународну сарадњу Мегатренд универзитета
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета Едуконс

За друге контакте, погледајте странице 40-41 брошуре Стипендије.

Последње модификовано: March 19, 2020Публикације: