Еразмус+ виртуелне размене

Еразмус+ виртуелне размене (Erasmus+ Virtual Exchange – EVE) је иновативни пилот-пројекат који Европска комисија од 2018. године спроводи као део Еразмус+ програма, како би се проширио његов традиционални опсег и обухват који подразумева физичке мобилности.

Пројекат виртуелних размена се реализује путем онлајн активности интеркултуралног учења студената и младих из Европе и јужног Медитерана, подстичући њихово узајамно разумевање и развој компетенција кључних за 21. век, као што су критичко размишљање, емпатично слушање, медијска и дигитална писменост, тимски рад, знање страних језика и слично. У пројекту Еразмус+ виртуелних размена могу учествовати и студенти и млади из Србије (18-30 година), али и запослени на високошколским установама у Србији (пре свега наставно особље). Све активности програма су бесплатне.

ЕVЕ повезују студенте, наставно особље са високошколских установа, младе и омладинске раднике из земаља Европе и Јужног Медитерана путем различитих онлајн активности које могу бити организоване као део програма високог образовања или програма неформалног образовања намењеног младима. Могуће су виртуелне размене различитог трајања и тематског обима.

Сви учесници (и студенти и запослени) који успешно заврше активност Еразмус+ виртуелне размене добијају значку – Erasmus+ Virtual Exchange Open Badge. Ове значке представљају проверљиве, преносиве дигиталне беџеве са уграђеним метаподацима о компетенцијама и достигнућима учесника активности. Поред тога, студенти који учествују у овим активностима ће постати део међународне мреже алумниста Еразмус+ виртуелне размене.

За више информација доступна је општа презентација о Еразмус+ виртуалним разменама.

Додатне информације о могућностима учешћа високошколских установа у пројекту Еразмус+ виртуелних размена доступне су у Приручнику за канцеларије за међународну сарадњу ВШУ.

 

Програм онлајн вођеног дијалога

Програм онлајн вођеног дијалога (Online Facilitated Dialogue) пружа прилике младима да се повежу кроз дијалог у безбедном интернет окружењу. Млади могу да разговарају о актуелним проблемима који су им важни, развију боље међусобно разумевање, изграде односе изван граница земаља и култура, али и да вежбају вештине важне за запошљивост.

Више информација доступно је на Европском порталу за младе.

Онлајн вођени дијалог се спроводи кроз два формата: Социјални кругови и Connect програм.

Социјални кругови (Social Circles)
Део су програма онлајн вођеног дијалога за који се студенти и млади (18-30 година) могу пријавити директно, без укључивања матичне високошколске установе и/или организација за младе.
Кроз дискусије у малим групама, учесници разговарају о актуелним питањима која су им важна (теме су унапред дефинисане), развијају боље разумевање гледишта других и критички сагледавају сопствене ставове.
Активност траје 12 дана, укључујући 2 онлајн групна састанка, активности и задатке.
Онлајн састанци трају по 2 сата и воде их обучени фацилитатори.
Једна особа се може пријавити за више тематских Социјалних кругова.

Примери тема које обрађују ови курсеви су: веза идентитета појединца, места становања и могућности у друштву, шта се може учинити у вези са различитим врстама дискриминације, која је улога младих у предузимању акција против климатских промена, како пронаћи баланс између локалне културе и глобализације и друге.

Више информација и могућност пријаве доступно је на Европском порталу за младе.

Connect програм
Део је програма онлајн вођеног дијалога који се спроводи путем институционалних партнерства. Студенти и млади (18-30 година) могу учествовати преко матичног универзитета и/или организације која ради са младима, које су део међународног партнерства.
Курсеви трају од 4 до 8 недеља и могу бити интегрисани у постојећи универзитетски наставни програм или организовани као независни студијски програми.

Програм је доступан у 4 различита модула:

Connect Global – унапређује комуникационе вештине и однос према различитостима кроз дискусију у вези са тренутним друштвеним изазовима и светским догађајима. Програм окупља учеснике из бројних дисциплина, укључујући хуманистичке науке, природне науке, инжењерство и предузетништво, али и друге области.
Посебан смер: Connect Global – Foreign Affairs, кориси исти наставни модул и прилагођен је заинтересованима за истраживање предрасуда међу различитим културама Западног и Јужног дела Медитеранске регије кроз теме политике, друштвених и личних вредности.

Приближно трајање курса: 8 недеља
Приближан обим недељног ангажовања: 2 сата

Connect Collaborate – почива на оснаживању тимских вештина кроз активности пројектног начина учења. Наглашава практичну примену предавања, учесници се воде кроз заједничку вежбу, попут кампање за подизање свести на интернету развијену зарад обраде актуелних тема од заједничког значаја.
Приближно трајање курса: 5 недеља
Приближан обим недељног ангажовања: 2 сата

Connect Express – подржава детаљну анализу дигиталног друштва и истражује на који начин развој идентитета и претпостављени архетипови утичу на повезивање различитих култура и континената. Опција је намењена полазницима који немају пуно времена на располагању за учешће.
Приближно трајање курса: 4 недеље
Приближан обим недељног ангажовања: 2 сата

Више информација доступно је на Европском порталу за младе.

 

Интерактивни отворени онлајн курсеви (Interactive Open Online Courses)

Пружају младима прилику да у контролисаном окружењу на интернету уче заједно са својим вршњацима и од њих, превазилазећи ограничења услед различите националне припадности. Млади су укључени у активности током којих стичу и развијају вештине, кроз динамичне садржаје које воде стручњаци и практичари. Примери тема које обрађују ови курсеви су: сузбијање говора мржње, имиграција и национализам, олакшавање дијалога, избеглице у Европи, родна (не)равноправност у медијима и новинарству, култура и политика у Европи.

Учесницима ових курсева пружа се могућност да:

  • Дискутују са другима о темама самих курсева, подижући свест о културним различитостима и разилажењу у ставовима, критички разматрајући сопствена уверења
  • Уче од стручњака и практичара
  • Унапреде знање енглеског језика и комуникационе вештине
  • Унапреде вештине неопходне за 21. век, које имају значаја приликом запошљавања (познавање рада у виртуелном и интеркултуралном окружењу)
  • Изграде самопоуздање, емпатију и подстакну радозналост;
  • Стекну Еразмус+ значку и постану део међународне мреже алумниста Еразмус+ виртуалне размене

Више информација и могућност пријаве доступни су на Европском порталу за младе.

 

Тренинг за развој пројеката виртуелне размене (Training to Develop Virtual Exchange Projects)

Ови тренинзи су намењени наставном, али и административном особљу (представници канцеларија за међународну сарадњу високошколских установа) које желе да науче како да креирају сопствени међународни пројекат виртуелне размене. Основни тренинг траје 4 недеље (2-3 сата рада недељно) и комбинује асинхроне активности са једном или две сесије виртуалне размене.

Додатно, доступна је и напредна обука која би помогла наставном особљу да дизајнира и имплементира своје транснационалне пројекте виртуелне размене са једном или више партнерских институција у другој земљи. Обука је доступна на енглеском и француском језику.

Више информација и могућност пријаве доступни су на Европском порталу за младе.

 

Тренинг заговарања (Advocacy Training)

Тренинзи заговарања имају за циљ повезивање младих из различитих средина како би развили вештине парламентарне дебате уз подршку мреже обучених тренера за дебатовање, а уз подстицање слушања и разумевања кроз обуку. Тренинг се фокусира на парламентарни модел јавног дебатовања.

Учесници првенствено уче да слушају, разумеју и прихвате оно што говоре други у групи пре него што одговоре на поруке које се преносе. Циљ ове активности је побољшање вештина дебатовања младих, као што су: аргументовање, активно слушање, организација говора и употреба одређеног формата за расправу.
Основни програм је допуњен ресурсима за дебате, укључујући примере засноване на доказима, социјалну интелигенцију и дигиталне медијске кампање.

Центар за Ерасмус+ виртуелне размене ће свој рад унапредити управо кроз анализу дебата ове обуке и пружити широј јавности увид у трендове и проблеме који повезују младе са две обале Медитерана.