Erazmus+ virtualne razmene

Erazmus+ virtualne razmene (Erasmus+ Virtual Exchange – EVE) je inovativni pilot-projekat koji Evropska komisija od 2018. godine sprovodi kao deo Erazmus+ programa, kako bi se proširio njegov tradicionalni opseg i obuhvat koji podrazumeva fizičke mobilnosti.

Projekat virtualnih razmena se realizuje putem onlajn aktivnosti interkulturalnog učenja studenata i mladih iz Evrope i južnog Mediterana, podstičući njihovo uzajamno razumevanje i razvoj kompetencija ključnih za 21. vek, kao što su kritičko razmišljanje, empatično slušanje, medijska i digitalna pismenost, timski rad, znanje stranih jezika i slično. U projektu Erazmus+ virtualnih razmena mogu učestvovati i studenti i mladi iz Srbije (18-30 godina), ali i zaposleni na visokoškolskim ustanovama u Srbiji (pre svega nastavno osoblje). Sve aktivnosti programa su besplatne.

EVE povezuju studente, nastavno osoblje sa visokoškolskih ustanova, mlade i omladinske radnike iz zemalja Evrope i Južnog Mediterana putem različitih onlajn aktivnosti koje mogu biti organizovane kao deo programa visokog obrazovanja ili programa neformalnog obrazovanja namenjenog mladima. Moguće su virtualne razmene različitog trajanja i tematskog obima.

Svi učesnici (i studenti i zaposleni) koji uspešno završe aktivnost Erazmus+ virtualne razmene dobijaju značku – Erasmus+ Virtual Exchange Open Badge. Ove značke predstavljaju proverljive, prenosive digitalne bedževe sa ugrađenim metapodacima o kompetencijama i dostignućima učesnika aktivnosti. Pored toga, studenti koji učestvuju u ovim aktivnostima će postati deo međunarodne mreže alumnista Erazmus+ virtualne razmene.

Za više informacija dostupna je opšta prezentacija o Erazmus+ virtualnim razmenama.

Dodatne informacije o mogućnostima učešća visokoškolskih ustanova u projektu Erazmus+ virtualnih razmena dostupne su u Priručniku za kancelarije za međunarodnu saradnju VŠU.

 

Program onlajn vođenog dijaloga

Program onlajn vođenog dijaloga (Online Facilitated Dialogue) pruža prilike mladima da se povežu kroz dijalog u bezbednom internet okruženju. Mladi mogu da razgovaraju o aktuelnim problemima koji su im važni, razviju bolje međusobno razumevanje, izgrade odnose izvan granica zemalja i kultura, ali i da vežbaju veštine važne za zapošljivost.

Više informacija dostupno je na Evropskom portalu za mlade.

Onlajn vođeni dijalog se sprovodi kroz dva formata: Socijalni krugovi i Connect program.

Socijalni krugovi (Social Circles)
Deo su programa onlajn vođenog dijaloga za koji se studenti i mladi (18-30 godina) mogu prijaviti direktno, bez uključivanja matične visokoškolske ustanove i/ili organizacija za mlade.
Kroz diskusije u malim grupama, učesnici razgovaraju o aktuelnim pitanjima koja su im važna (teme su unapred definisane), razvijaju bolje razumevanje gledišta drugih i kritički sagledavaju sopstvene stavove.
Aktivnost traje 12 dana, uključujući 2 onlajn grupna sastanka, aktivnosti i zadatke.
Onlajn sastanci traju po 2 sata i vode ih obučeni facilitatori.
Jedna osoba se može prijaviti za više tematskih Socijalnih krugova.

Primeri tema koje obrađuju ovi kursevi su: veza identiteta pojedinca, mesta stanovanja i mogućnosti u društvu, šta se može učiniti u vezi sa različitim vrstama diskriminacije, koja je uloga mladih u preduzimanju akcija protiv klimatskih promena, kako pronaći balans između lokalne kulture i globalizacije i druge.

Više informacija i mogućnost prijave dostupno je na Evropskom portalu za mlade.

Connect program
Deo je programa onlajn vođenog dijaloga koji se sprovodi putem institucionalnih partnerstva. Studenti i mladi (18-30 godina) mogu učestvovati preko matičnog univerziteta i/ili organizacije koja radi sa mladima, koje su deo međunarodnog partnerstva.
Kursevi traju od 4 do 8 nedelja i mogu biti integrisani u postojeći univerzitetski nastavni program ili organizovani kao nezavisni studijski programi.

Program je dostupan u 4 različita modula:

Connect Global – unapređuje komunikacione veštine i odnos prema različitostima kroz diskusiju u vezi sa trenutnim društvenim izazovima i svetskim događajima. Program okuplja učesnike iz brojnih disciplina, uključujući humanističke nauke, prirodne nauke, inženjerstvo i preduzetništvo, ali i druge oblasti.
Poseban smer: Connect Global – Foreign Affairs, korisi isti nastavni modul i prilagođen je zainteresovanima za istraživanje predrasuda među različitim kulturama Zapadnog i Južnog dela Mediteranske regije kroz teme politike, društvenih i ličnih vrednosti.

Približno trajanje kursa: 8 nedelja
Približan obim nedeljnog angažovanja: 2 sata

Connect Collaborate – počiva na osnaživanju timskih veština kroz aktivnosti projektnog načina učenja. Naglašava praktičnu primenu predavanja, učesnici se vode kroz zajedničku vežbu, poput kampanje za podizanje svesti na internetu razvijenu zarad obrade aktuelnih tema od zajedničkog značaja.
Približno trajanje kursa: 5 nedelja
Približan obim nedeljnog angažovanja: 2 sata

Connect Express – podržava detaljnu analizu digitalnog društva i istražuje na koji način razvoj identiteta i pretpostavljeni arhetipovi utiču na povezivanje različitih kultura i kontinenata. Opcija je namenjena polaznicima koji nemaju puno vremena na raspolaganju za učešće.
Približno trajanje kursa: 4 nedelje
Približan obim nedeljnog angažovanja: 2 sata

Više informacija dostupno je na Evropskom portalu za mlade.

 

Interaktivni otvoreni onlajn kursevi (Interactive Open Online Courses)

Pružaju mladima priliku da u kontrolisanom okruženju na internetu uče zajedno sa svojim vršnjacima i od njih, prevazilazeći ograničenja usled različite nacionalne pripadnosti. Mladi su uključeni u aktivnosti tokom kojih stiču i razvijaju veštine, kroz dinamične sadržaje koje vode stručnjaci i praktičari. Primeri tema koje obrađuju ovi kursevi su: suzbijanje govora mržnje, imigracija i nacionalizam, olakšavanje dijaloga, izbeglice u Evropi, rodna (ne)ravnopravnost u medijima i novinarstvu, kultura i politika u Evropi.

Učesnicima ovih kurseva pruža se mogućnost da:

  • Diskutuju sa drugima o temama samih kurseva, podižući svest o kulturnim različitostima i razilaženju u stavovima, kritički razmatrajući sopstvena uverenja
  • Uče od stručnjaka i praktičara
  • Unaprede znanje engleskog jezika i komunikacione veštine
  • Unaprede veštine neophodne za 21. vek, koje imaju značaja prilikom zapošljavanja (poznavanje rada u virtuelnom i interkulturalnom okruženju)
  • Izgrade samopouzdanje, empatiju i podstaknu radoznalost;
  • Steknu Erazmus+ značku i postanu deo međunarodne mreže alumnista Erazmus+ virtualne razmene

Više informacija i mogućnost prijave dostupni su na Evropskom portalu za mlade.

 

Trening za razvoj projekata virtualne razmene (Training to Develop Virtual Exchange Projects)

Ovi treninzi su namenjeni nastavnom, ali i administrativnom osoblju (predstavnici kancelarija za međunarodnu saradnju visokoškolskih ustanova) koje žele da nauče kako da kreiraju sopstveni međunarodni projekat virtualne razmene. Osnovni trening traje 4 nedelje (2-3 sata rada nedeljno) i kombinuje asinhrone aktivnosti sa jednom ili dve sesije virtualne razmene.

Dodatno, dostupna je i napredna obuka koja bi pomogla nastavnom osoblju da dizajnira i implementira svoje transnacionalne projekte virtualne razmene sa jednom ili više partnerskih institucija u drugoj zemlji. Obuka je dostupna na engleskom i francuskom jeziku.

Više informacija i mogućnost prijave dostupni su na Evropskom portalu za mlade.

 

Trening zagovaranja (Advocacy Training)

Treninzi zagovaranja imaju za cilj povezivanje mladih iz različitih sredina kako bi razvili veštine parlamentarne debate uz podršku mreže obučenih trenera za debatovanje, a uz podsticanje slušanja i razumevanja kroz obuku. Trening se fokusira na parlamentarni model javnog debatovanja.

Učesnici prvenstveno uče da slušaju, razumeju i prihvate ono što govore drugi u grupi pre nego što odgovore na poruke koje se prenose. Cilj ove aktivnosti je poboljšanje veština debatovanja mladih, kao što su: argumentovanje, aktivno slušanje, organizacija govora i upotreba određenog formata za raspravu.
Osnovni program je dopunjen resursima za debate, uključujući primere zasnovane na dokazima, socijalnu inteligenciju i digitalne medijske kampanje.

Centar za Erasmus+ virtualne razmene će svoj rad unaprediti upravo kroz analizu debata ove obuke i pružiti široj javnosti uvid u trendove i probleme koji povezuju mlade sa dve obale Mediterana.