Статистике

Програм Еразмус Мундус пружа подршку високошколским институцијама у развоју заједничких мастер програма на нивоу мастер и докторских студија, као и у развоју међународне сарадње са другим универзитетима. Са друге стране, овај програм обезбеђује стипендије за студенте, истраживаче и наставно особље за студијске боравке или наставак студија у иностранству.

Високошколске установе из Србије учествовале су у значајном броју пројеката Еразмус Мундус, посебно у делу програма који је подржао формирање мрежа за размене међу високошколским институцијама са Западног Балкана и из Европске уније. Учесници пројекта Еразмус Мундус акције 2 (пројекти мрежа за универзитетску размену) били су Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Нишу и Универзитет уметности. Формирано је осам таквих мрежа – STEM, BASILEUS, JoinEUSEE, SIGMA, ERAWEB, EUROWEB, GREEN-TECH-WB, SUNBEAM. Међу њима се, имајући у виду да су имали неколико продужетака пројекта, најуспешнијим сматрају BASILEUS, којим је управљао Универзитет у Генту и JoinEUSEE, којим је управљао Универзитет у Грацу.

Број студената из Србије који су у периоду од 2009. до 2014. били стипендисти Еразмус Мундус програма кроз акцију 2 износи 1044, од чега преко 100 за целе мастер или докторске студије кроз пројекте мрежа за универзтетску размену. Број студената са универзитета ЕУ који су кроз акцију 2 Ерасмус Мундус програма студирали на универзитетима у Србији је 367.

cirak2

cirRSEU

cirEURS

У протеклих 10 година је преко 400 студената из Србије добило стипендију кроз акцију 1 Еразмус Мундус програма за неки од око 180 заједничких мастер и 40 докторских програма, који се изводе на више високошколских институција у различитим државама ЕУ и воде стицању заједничке или вишеструке дипломе.

cirAK1

Последње модификовано: јул 9, 2015Публикације: