Statistike

Program Erazmus Mundus pruža podršku visokoškolskim institucijama u razvoju zajedničkih master programa na nivou master i doktorskih studija, kao i u razvoju međunarodne saradnje sa drugim univerzitetima. Sa druge strane, ovaj program obezbeđuje stipendije za studente, istraživače i nastavno osoblje za studijske boravke ili nastavak studija u inostranstvu.

Visokoškolske ustanove iz Srbije učestvovale su u značajnom broju projekata Erazmus Mundus, posebno u delu programa koji je podržao formiranje mreža za razmene među visokoškolskim institucijama sa Zapadnog Balkana i iz Evropske unije. Učesnici projekta Erazmus Mundus akcije 2 (projekti mreža za univerzitetsku razmenu) bili su Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet umetnosti. Formirano je osam takvih mreža – STEM, BASILEUS, JoinEUSEE, SIGMA, ERAWEB, EUROWEB, GREEN-TECH-WB, SUNBEAM. Među njima se, imajući u vidu da su imali nekoliko produžetaka projekta, najuspešnijim smatraju BASILEUS, kojim je upravljao Univerzitet u Gentu i JoinEUSEE, kojim je upravljao Univerzitet u Gracu.

Broj studenata iz Srbije koji su u periodu od 2009. do 2014. bili stipendisti Erazmus Mundus programa kroz akciju 2 iznosi 1044, od čega preko 100 za cele master ili doktorske studije kroz projekte mreža za univerztetsku razmenu. Broj studenata sa univerziteta EU koji su kroz akciju 2 Erasmus Mundus programa studirali na univerzitetima u Srbiji je 367.

cirak2

cirRSEU

cirEURS

U proteklih 10 godina je preko 400 studenata iz Srbije dobilo stipendiju kroz akciju 1 Erazmus Mundus programa za neki od oko 180 zajedničkih master i 40 doktorskih programa, koji se izvode na više visokoškolskih institucija u različitim državama EU i vode sticanju zajedničke ili višestruke diplome.

cirAK1

Poslednje modifikovano: jul 9, 2015Publikacije: