Stručno obrazovanje i obuke

Opšte informacije i vrste projekata

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

Republika Srbija od 2019. godine ima status programske zemlje u okviru programa Erazmus+, što korisnicima iz Srbije omogućava punopravno učešće u svim delovima programa i vrstama projekata. Mogućnosti za aktere iz Srbije definisane su Opštim pozivom za podnošenje prijava Erazmus+ projekata za 2020. godinu i Erazmus+ programskim vodičem za 2020. godinu.

Osim Srbije, u Erazmus+ programske zemlje spadaju sve zemlje Evropske unije, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska. 

Pojedini delovi programa otvoreni su za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja, što su prvenstveno zemlje koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, ali i sve ostale zemlje sveta.

Pripremne mere za punopravno učešće Republike Srbije u programu Erazmus+ započete su 2016. godine i okviru njih su sprovedena dva Nacionalna poziva za podnošenje predloga Erazmus+ projekata (za 2017. i 2018. godinu). Predlozi ovih projekata su se podnosili Fondaciji Tempus. U okviru  Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu,  akteri iz Srbije imali su mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnosti za opšte i stručno obrazovanje, kao i  u KA2 Strateškim partnerstvima u oblasti opšteg i stručnog obrazovanja.


KA1 – Projekti mobilnosti

Program Erazmus+ omogućava organizacijama aktivnim u oblasti obrazovanja da dobiju podršku u sprovođenju projekata koji promovišu različite vrste mobilnosti. Neki od glavnih ciljeva ovih projekata su podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u oblasti obrazovanja, poboljšanje znanja stranih jezika učesnika, podizanje svesti i razumevanja drugih kultura i zemalja, povećanje kapaciteta ustanova i organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja, kao i jačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva.

U konkursnom roku za 2020. godinu, koji je objavljen u novembru 2019. godine, srednje stručne škole i organizacije iz oblasti stručnog obrazovanja i obuka mogu da učestvuju u projektima mobilnosti koji su deo Ključne aktivnosti 1 (KA1) programa Erazmus+.

Detaljne informacije o KA1 projektima mobilnosti za možete pročitati OVDE.


KA2 – Strateška partnerstva

Cilj Strateških partnerstava je da podrže razvoj, razmenu i primenu inovativnih praksi i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, uzajamno učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou.

U konkursnom roku za 2020. godinu, koji je objavljen u novembru 2019. godine, škole, srednje stručne škole i organizacije iz oblasti stručnog obrazovanja i obuka mogu da učestvuju u projektima Strateških partnerstava, koji su deo Ključne aktivnosti 2 (KA2) programa Erazmus+.

Više o mogućnostima učešća srednjih stručnih škola i organizacija iz oblasti stručnog obrazovanja i obuka u ovom delu programa Erazmus+ možete pogledati ovde.

Srednje stručne škole i organizacije aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka mogu da učestvuju kao partneri u drugim tipovima projekata Strateških partnerstava koji uključuju i druge organizacije (ne samo škole) i to kao partneri. Ove prijave podnose organizacije iz programskih zemalja, a organizacije iz naše države imaju ulogu partnera.

Projekti za koje se konkuriše kod Izvršne agencije Evropske komisije

Srednje stručne škole i organizacije aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i dalje mogu da učestvuju u projektima centralizovanih akcija (za koje se prijave podnose Izvršnoj agenciji), a koje su bile dostupne u prethodnim konkursnim rokovima. Uslovi učešća su isti kao i u prethodnom periodu.


KA2 – Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje, koje obrazovne ustanove stvaraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Postoje tri vrste ovih transnacionalnih projekata:

LOT1 – Savezi sektorskih veština za definisanje potreba za veštinama usmereni su na to da obezbede jasne i detaljne analize o tome šta su potrebe i gde postoje razlike između ponude i potražnje;

LOT2 – Savezi sektorskih veština čiji je cilj osmišljavanje i primena VET programa i treninga za jednu ili više profesija u sektoru, kao i metodologija predavanja;

LOT3 – Savezi sektorskih veština za nove strateške pristupe sektorima u kojima postoji veliki nedostatak adekvatnih veština.

Detaljne informacije o KA2 projektima Savezi sektorskih veština možete pročitati OVDE.


 

Napomena: Rezultati konkursa za Erazmus+ projekte očekuju se tokom jula 2020. godine. 

 

Koraci za prijavljivanje