Higher Education Fair 2016

Foundation Tempus – Erasmus+ office in Serbia organized the annual Erasmus+ contact making seminar – Higher Education Fair 2016 on 10 November 2016 in Belgrade. This event was an opportunity for various higher education institutions, both in Serbia and from EU, to discuss the possibilities for cooperation within the Erasmus+ programme, to discuss various programme… read more

Одржана конференција и округли сто „Организациони и оперативни аспекти струковног високог образовања“

У среду 22. јуна, 2016. године, одржана је Конференција Организациони и оперативни аспекти струковног високог образовања, организована од стране Стручног тима за реформу високог образовања у Србији Министарства просвете, науке и технолошког развоја (ХЕРЕ тим) на Високој школи струковних студија Београдска Политехника. На скупу је било речи о темама од значаја за струковно високо образовање какве су: организациона структура, финансирање,… read more