Позив на семинар „Attractive VET for preventing school dropouts“ у Брашову

Национална агенција за Еразмус+ програм из Румуније организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Attractive VET for preventing school dropouts“ y Брашову, oд 2. до 6. децембра 2019. године.

Овај догађај намењен је представницима стручних школа (директорима, наставницима, психолозима, педагозима,), који су заинтересовани да развијају међународну сарадњу и учествују у Еразмус+ пројектима. Циљ догађаја је размена искустава о пројектима, праксама и образовним политикама у овој области и разрађивање идеја за пројекте и припрема нацрта Еразмус+ пројеката у области стручног образовања и обука. Резултат активности „ Attractive VET for preventing school dropouts“ би требало да буде умрежавање организација и квалитетна пријава за Еразмус+ пројекат.

Основни предуслови су да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама. Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте у области стручног образовања и обука у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до недеље 20.10.2019. до 23:59 часова.

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду, тј. на који начин је организован рад са ученицима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа. Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање. Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а. Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност. Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште: Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs