Позив за семинар „Digital Competencies for Staff in Adult Education“ у Немачкој

Немачка национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Digital Competencies for Staff in Adult Educationy Келну у Немачкој oд 1. до 4. децембра 2019. године.

Овај догађај намењен је представницима институција које раде у области образовања одраслих, а првенствено запосленима у школама за основно образовање одраслих, центрима за образовање одраслих, институцијама које пружају услуге професионалног усавршавања наставницима, затим институцијама које спроводе истраживања у области образовања одраслих, као и у другим организацијама које раде у овом сектору, а заинтересоване су за тему семинара и желе да реализују пројекте стратешких партнерстава у оквиру програма Еразмус+.

Циљ семинара је да пружи прилику учесницима да размене искуства и осмисле нове приступе у области дигитализације образовања одраслих. Током овог семинара, фокус ће бити на развијању идеја о томе како се могу развити дигиталне компетенције запослених у образовању одраслих првенствено кроз пројекте мобилности (КА1) и стратешких партнерстава (КА2).

Резултат активности „Digital Competencies for Staff in Adult Education“ би требало да буде квалитетна пријава за Еразмус+ пројекат.

Основни предуслови су да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама.

Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус.

 

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до среде 13.12.2019. до 23:59 часова.

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду, тј. на који начин је организован рад са полазницима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: adult-education@tempus.ac.rs