TCA događaji namenjeni omladinskom sektoru

Na ovoj stranici, zainteresovani pojedinci aktivni u oblasti neformalnog obrazovanja mladih se mogu informisati o TCA (Training and Cooperation Activities) događajima na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini.

Za učešće na svim događajima sa spiska, izabranim kandidatima Fondacija Tempus refundira 95% troškova putovanja nakon povratka sa događaja, dok organizatori pokrivaju smeštaj i hranu za učesnike.

Uz opis svakog događaja nalazi se link ka objavi sa više informacija. Prijavljivanje se vrši putem istog linka, a prethodno je neophodno kreirati nalog na SALTO platformi.

Ova stranice se redovno ažurira informacijama o novim pozivima, a kako bi bili obavešteni kada se novi događaj nađe na spisku, zainteresovanima preporučujemo da  se prijave na našu mejling listu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs

Otvoreni pozivi:

Youth Work Beyond Boundaries – Virtual Reality in Action

Od 12. 2. 2024. do 17. 2.  2024. godine – Omladinski centar Martinen, Finska

Na ovoj četvorodnevnoj obuci učesnici će moći da se upoznaju sa VR tehnologijom (tehnologija virtuelne stvarnosti) i mogućnostima njene primene u omladinskom radu. Osnovni cilj obuke je osposobljavanje omladinskih radnika da ovu inovativnu tehnologiju koriste kao alat u radu sa mladima i u omladinskim razmenama. Posebno će se obratiti pažnja na pitanja bezbednosti i etičnosti upotrebe VR tehnologije, kao i na mogućnosti i potencijalne benefite u njenom korišćenju u radu sa  ranjivim grupama mladih.

Prethodno iskustvo u korišćenju VR platformi nije neophodno, kao ni posedovanje sopstvene opreme.

Ciljna grupa: omladinski radnici koji rade direktno sa mladima i zainteresovani su za korišćenje VR-a u međunarodnim razmenama mladih

Više informacija i prijave na linku: http://trainings.salto-youth.net/11748

Rok za prijavu: 26. 11. 2023.

 

Europe Goes Local: Project Lab to support local youth work in municipalities

Od 6. 2. 2024. do 9. 2.  2024. godine – Kopenhagen, Danska  

Ova međunarodna obuka ‒ kontakt seminar organizuje se u okviru „Europe Goes Local“ ‒ Evropske inicijative za razvoj i jačanje lokalnog omladinskog rada. Događaj ima za cilj da okupi zvaničnike i praktičare koji se bave mladima, radi umrežavanja i korišćenja mogućnosti koje nude programi Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost za rad sa mladima na nivou lokalnih samouprava.

Ciljna grupa: pojedinci koji se bave mladima u jedinicama lokalnih samouprava, kreatori lokalnih omladinskih politika, predstavnici lokalnih KZM i saveta za mlade, omladinski radnici i projekt-menadžeri aktivni u omladinskim radu na lokalnom nivou

Više informacija i prijave na linku: http://trainings.salto-youth.net/11745

Rok za prijavu: 1. 12. 2023.

 

Online Challenge ‒ Develop your quality E+/ESC project focused on youth participation

Od 16. 12. 2023. do 1. 3. 2024.  godine – onlajn

Nacionalna agencija za program Erazmus+ iz Estonije organizuje onlajn TSA događaj sa ciljem da, putem prilagođenog programa učenja i mentorstva, podrži predstavnike organizacija zainteresovanih da podnesu prijave za projekte za aktivno učešće mladih do februara 2024. godine.

Tokom onlajn događaja učesnici će učiti o učešću mladih i participativnim pristupima, kao i o elementima koji čine kvalitetne projekte. Razvijaće koncept projekta, biće u prilici da pronađu međunarodne partnere i dobiju podršku od mentora.

Ciljna grupa: predstavnici omladinskih organizacija sa malo ili bez iskustva u Erazmus+ programu. Prednost će imati kandidati koji imaju početnu ideju za  projekte mobilnosti u sektoru mladih odnosno projekte za aktivno učešće mladih.

Više informacija i prijave na linku: http://trainings.salto-youth.net/11785

Rok za prijavu: 10. 12. 2023.

 

The Power of Non Formal Education

Od 5. 3. 2024. do 10. 3. 2024. godine – Sofija, Bugarska

Trening ima za cilj unapređenje uticaja neformalnog obrazovanja, kao i promovisanje metoda kojima se mladi osnažuju za aktivno učešće u društvu. Učesnici će imati priliku da istražuju različite vrste neformalnih obrazovnih metoda, kao i značenja, uloge i komplementarnost različitih obrazovnih dimenzija (formalnih, neformalnih, informalnih). Učesnici će analizirati i preispitivati svakodnevne prakse u omladinskom radu, ulogu neformalnog obrazovanja u nacionalnom i evropskom kontekstu, kao i Evropsku strategiju neformalnog obrazovanja.

Ciljna grupa: Omladinski radnici, treneri, lideri, menadžeri omladinskih projekata, kreatori omladinskih politika

Više informacija i prijave na linku: http://trainings.salto-youth.net/11782

Rok za prijavu: 31. 12. 2023.

Skip to content