TCA догађаји за област младих

Transnational Cooperation Activities (TCA) – су међународне активности (семинари, обуке, конференције, истраживања) које као саставни део Еразмус + програма треба да  допринесу остварењу циљева и приоритета Еразмус+ програма и пројеката сарадње, успостављању контаката и партнерстава за нове пројекте, размени добрих пракси и развоју компетенција запослених у васпитно-образовном и омладинском раду. TCA догађаји намењени су појединцима активним у сектору формалног образовања и неформалног образовања младих (наставници, васпитачи, директори, педагози и психолози у школама, омладински радници и тренери за област неформалног образовања младих, доносиоци одлука на националном, регионалном нивоу у области формалног и неформалног образовања и сл.).

Фондација Темпус подржава учешће учесника из Србије на одређеним TCA активностима у складу са правилима програма што значи да учесници из Србије могу остварити рефундацију трошкова учешћа на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа. Више о правилима учешћа на TCA активностима можете наћи овде. Листу активности за које Фондација Темпус подржава учешће у области неформалног образовања младих можете наћи у наставку странице. Ова листа се повремено ажурира у складу са доступним догађајима, те Вам саветујемо да се пријавите на нашу мејлинг листу и пратите вести на сајту.

 

TCA активности у области неформалног образовања младих за које је Фондација Темпус у могућности да подржи учешће у 2020. години:

 

 Назив активности Опис активности

(на енглеском)

Циљна група Број места за учеснике из Србије Време дешавања
VulnerABILITY – алтернативни приступ социјалној инклузији младих, Белгија

(VulnerABILITY – An alternative approach towards social inclusion of young people, Belgium)

In modern society, vulnerability is generally seen as a weakness and an obstacle to succeed in social life. This negative approach affects youth workers in their perceptions and ways of working.

Against the current, we think that vulnerability must be explored as a lever of action, on the side of youth people but also of youth workers. We believe in the potential of vulnerability as an approach to connect with youngsters that feel a strong disconnection with society.

Beyond the symptom, we aim to restore the sense of belonging and affiliation of young people by equipping them with life competences, reinforcing their resilience and strengthening their values. Through non-formal and informal learning, this alternative approach helps to promote active citizenship and to strength social inclusion of young people.

Омладински радници 4 19-24. октобар 2020. године

(пријава је отворена до 4. септембра)

Посебна слагалица, Литванија

(Special puzzle, Lithuania)

The activity will facilitate getting to know each other’s work and interests, explore potential ideas for common projects and build experience and quality partnerships.

The activity will bring together different representatives of organisations, working directly with young people with special needs. We invite both newcomers and more experienced organisations to the program. In three full working days, we will provide the space and inspiration to network and to discover the factors which compose good, inclusive projects.  It will be the start of planning projects together.

Омладински радници, волонтери, особе активне у локалној заједници 4 23-27. новембар 2021. године

(пријава је отворена до 17. септембра)

У току – нови приступи омладинском раду за кориснике из NEET категорије, Турска

(On track – Different youth work approaches for different NEET situations, Turkey)

Theme: Young People in a NEET (Not in Education Employment or Training) situation.

Our general aim is to support collaboration and exchange between professionals from different sectors in order to create better opportunities for young people in a NEET situation and enable their active involvement in society and integration into the labour market.

Омладински радници 3 8-12. децембар 2020. године

(пријава је отворена до 6. септембра)

Трећа Европска Конвенција о Омладинском Раду, Немачка

(3rd European Youth Work Convention, Germany)

The convention will explore the potential and challenges for the field of youth work at local, regional, national and European levels, enable an exchange of good practice for youth workers, provide a space to develop action plans for implementing the agenda, discuss key topics for youth work and youth work policies in Europe and connect youth work practice with existing demands. Омладински радници, истраживачи, практичари и доносиоци одлука у сектору неформалног образовања младих 3 7-10. децембар 2020. године

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Оснаживање младих у решавању конфликта без насиља – вршњачка медијација као пример добре праксе, Луксембург

(Strengthen young people to solve their conflicts without violence. Peer mediation as an example of good practice, Luxembourg)

In 2020, the Luxembourgish project “Peer Mediation at school”, a project created to give young people the necessary skills, to handle conflicts without using violence, will celebrate its 20th anniversary. Peer Mediation is one approach among many others to address this topic. Therefore, we would like to organise a seminar to bring participants (from formal and non-formal education) together in order to have an exchange of the different projects and methods with different focuses like moral courage, prevention of violence, etc. that have proven to be effective. Омладински радници, наставници 3 децембар 2020. године

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Innocamp – Развој дигиталних услуга у омладинском раду, Словенија

(InnoCamp – develop your digital youth work services, Slovenia)

Participants will also gain basic understanding on how to use the Innobox in their future work with young people, work colleagues or even wider community. Омладински радници 2 Нови датум одржавања активности: 18-22 јануар 2021. године

(пријава је затворена 4.3.2020.)

Инклузивни Е+ за све, Словачка

(Inclusive E+ 4 ALL (V4), Slovak Republic)

Main objectives:
Identify inclusive and segregation projects; use E + to involve all young people, including those with disabilities; know how to use the strengths and diversity of the participants; searching for participants (with and without disadvantages); understanding special needs; customize the program and activities for all participants; emphasize the importance of non-formal education methods and techniques.
Омладински радници 3 Датум догађаја ће ускоро бити објављен.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Међународно село, Финска

(SSV International Countryside, Finland)

The study visit will gather youth workers from small scale towns, rural areas and little villages to have a look at Finnish good practices that help the countryside to be more international.

We will have a base camp in roughly in the centre of the region which we are exploring. From there we will make visits to villages and other small places and see what kind of practices youth workers have to give their young people an opportunity to meet diversity and Europe in projects. We will also get to know the participating organisations and create contacts between participants. We can start forming project ideas and see how to get forward with the ideas later.

Our focus will be mainly on youth exchanges and ESC volunteering projects, but we can tackle youth worker mobility projects, KA3 and solidarity projects if needed.

Особе активне у сектору неформалног образовања младих и представници руралних области или мањих градова. 3 Датум догађаја ће ускоро бити објављен.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Сајам алата XV, Португалија (Tool Fair XV, Portugal) Tool Fair XV will give the opportunity to participants to further shape their educational and experiential pathway. Participants will be given the opportunity to run a workshop to share tools for learning with their peers at international level whilst also participating in workshops being led by others.

The International Tool Fair aims to provide a space to reflect on tools, give and receive feedback and pave the way for their transferability and further development.

 Омладински радници 4 Датум догађаја ће ускоро бити објављен.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

FITA 6 – Од идеје до акције, Шпанија

(FITA 6 – From Idea To Action 6, Spain)

The main aim of this Training Course is to empower the youth workers, youth leaders and workers of youth information centres participating in the course to develop their competences promoting and supporting Youth Social Entrepreneurship.

This will be done by experiencing themselves the process and the steps of putting ideas into concrete actions plans during the Training Course and getting the transferring from their own experience to how to support and accompany social entrepreneurial projects from the youngsters there are working with in their communities.

Омладински радници 2 Датум догађаја ће ускоро бити објављен.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Уметност дијалога (The Art of Dialogue) We want to explore how to make use of the methods and attitudes that have proven successful in 6th cycle of the Structured Dialogue, in order to be more effective in facilitating meaningful dialogue among young people and stakeholders,
building trust and cooperation among various stakeholders,
promoting the EU Youth Dialogue
омладински радници и лидери 2 Датум догађаја ће ускоро бити објављен.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Мобилност за организације које се баве инклузијом, Македонија

(Mobility Taster for Inclusion Organisations in/with SEE, Macedonia)

Training Course for Newcomers in Erasmus+ Youth and Solidarity Corps who are directly working with young people with fewer opportunities. This Mobility Taster focuses on cooperation projects with the Western Balkan region.

In only 3 working days, we will show the possibilities Erasmus+ Youth & Solidarty Corps volunteering has to offer for young people from disadvantaged backgrounds. It is about networking, step-by-simulation, funding overview, resources for inclusion.

Омладински радници 3 Датум догађаја ће ускоро бити објављен.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Авантуристичка Европа, Немачка

(Adventure Europe, Germany)

The training combines practical outdoor activites with youth-work relevant input The programme will include outdoor activities like rafting, hiking, camping and how these elements can be used to initiate group-dynamics, discussions and active participation. After the training course participants will be encouraged and supported to use the new methods in their concrete work with the target group.

Six month later the group will meet again, and exchange and reflect on their experiences and learning process. Participants will also start to develop European projects with their youngsters and learn how to apply for a grant in Erasmus+ Youth in Action.

Омладински радници 3 Догађај је одложен за пролеће 2021. године.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Информатичка и медијска писменост за младе, Финска

(Seminar workshops on Information and Media Literacy for Youth (Information) Workers, Finland)

The seminar and workshops are aimed for people working professionally with youth information, guidance and councelling or experienced youth workers who help young people in career and study guidance or work with NEET young people in similar cases. Омладински радници активни у ИКТ области 2 2021. година

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Дигитална писменост –пропаганда, писменост и критичко мишљење, Бугарска

(“Digit-eracy” – Online Propaganda, Digital Literacy and Critical thinking, Bulgariа)

During the training a strong focus will be given to the social medias as a mediator between generations and different groups from the society today.The 5 days programme will include all kinds of interactive methods, a use of digital tools and non-formal learning materials. Th participants will have a session on how to build positive narrative and professional non-formal meeting for the importance of cyber-security. Tools for protecting themselves from being a target of online propaganda will be provided during that programme. Омладински радници 3 2021. година

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Дугорочна активност младих: Европски глас младих кроз европски дигитални радио, Италија

(Long term Activity: European Youth Voice trough a European digital radio, Italy)

The activity proposed will be an internationalisation of a national initiative and it will highlight the interesting experience of digital radios managed by young people in different areas of Europe. It will be implemented through itinerant activities and reflection meetings. This LTTA can contribute on the competences development, employability and inclusion of Young people. The activity is open to all the interested Agencies and it has already be discussed within the South NA Network. Омладински радници, тренери, музичари, наставници музике 1 2021. година

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Crossover – To deepen the understanding of the concept of international strategic partnership for the positive impact in youth field;
– To expand/discover collaboration
opportunities and challenges of partnerships among different types of organisations (from different sectors if relevant);
– To increase in depth understanding of criteria KA2 project within E+;
– To provide a space for further development of project ideas and for feedback from and consultations with NAs’ representatives;
– To understand the relevance of the youth field and youth work in the context of youth policy;
– To explore the potential of non-formal learning activities within KA2 projects.
омладински радници и лидери 4 Догађај је одложен за 2021. годину.

(отварање пријаве ће бити унапред најављено)

Потенцијално још неке TCA активности у оквиру Еразмус+ програмских земаља На тему интернационализације, инклузивних пракси у школама, наставе страних језика. Наставници, директори, стручни сарадници. Биће унапред најављено 2020, прва половина 2021. године

 

***Поред наведних TCA активности, учесницима из Србије је на располагању финансијска подршка за учешће су на одређеним NET активностима које се реализују у склопу European Solidarity Corps програма. Листа ових догађаја доступна је овде: https://www.salto-youth.net/rc/see/esc/netsupport/, а финансијску подршку за учешће учесника из Србије и осталих земаља Западног Балкана на оваквим активностима обезбеђује SALTO SEE организација. Молимо да имате у виду да је број расположивих места ограничан.

 

TCA активности у области неформалног образовања младих за које је Фондација Темпус била у могућности да подржи учешће у 2019. години:

 Назив активности Опис активности

(на енглеском)

Циљна група Број места за учеснике из Србије Време дешавања
Од ”знати” ка ”бити”, Аустрија

(From Knowing To Being (FKTB), Austria)

The ETS competence model for trainers as a tool to reflect about participants’ professional development. Омладински радници 1 10-16 септембар 2019
Моћ неформалног образовања, Бугарска

(The Power of Non-Formal Education, Bulgaria)

The aim is too stimulate the participants to feel and reflect about the power of non-formal education (NFE) by experimenting different kind of non-formal educational methods. Омладински радници 1 24-29 септембар 2019
Мобилност за организације које се баве инклузијом, Литванија

(Mobility Taster for inslusion organisations, Latvia)

In only 3 working days, we will show you the possibilities Erasmus+ Youth has to offer young people from disadvantaged backgrounds. An international youth project (youth exchange, voluntary service,…) might just be the life-changing opportunity for the disadvantaged young people you are working with: e.g. those from minority backgrounds, with special needs, with socio-economic difficulties, discriminated groups, in difficult situations, with limited opportunities. Омладински радници, омладински лидери, вође пројеката, социјални радници 1 22-26 октобар 2019
Сајам алата XIV, Финска

(TOOL FAIR XIV – #Know-how, Finland)

Focus is on the following topics:
• Recognition of youth work – what is quality and how to evaluate youth work,
• Youth work strategy – be in important player in the field;
• Youth work as a profession – different ways of learning youth work;
• Social inclusion and how to involve everyone;
Омладински радници 2 4-8 новембар 2019
Прихватање различитости, Италија

(“Embracing Diversity”, Italy)

TC will give youth workers concrete methods for managing diversity and serve as a space for exploring various kinds of diversity. It aims to influence the daily practice of the participants by allowing them to learn from and be inspired by each other. Омладински радници 1 18-23 новембар 2019
Edu4Europe, Француска

(Edu4Europe, France)

Forum on European Education for democratic citizenship.  Омладински радници  1  18-21 новембар 2019
Кросовер, Хрватска

(Cross-over, Croatia)

Training course with the main aim of improving the quality of KA2 strategic partnership projects with impact on the youth field. Омладински радници 2  19-23 новембар 2019
Звук музике V, Мађарска

(The Sound of Music V, Hungary)

The purpose of this training is to develop the participants’ competences in the use of music as a powerful tool in non-formal education activities with young people. Омладински радници  1  1-8 децембар 2019
Радионица: Истраживање простора за учење, Шпанија

(ETS trainer skills workshop: Exploring learning environments in training, Spain)

The main purpose of this TSW ‘Exploring learning environments in training – creating frames that favour the learning process’ is to explore how to create engaging, inspiring and trustful learning environments in a training context. Омладински радници 2 10-13 децембар 2019
Моћ неформалног образовања, Немачка

(The Power of Non Formal Education, Germany)

Improving the impact of Non Formal Education (NFE), principles and methods in creating empowerment opportunities for young people as real actors of the society (from local to Europe). Омладински радници 3 16-21 децембар 2019
RAY истраживања: анализа и мониторинг програма Erasmus+:YiA (RAY MON)

(RAY research – Research-­based analysis and monitoring of Erasmus+:YiA (RAY MON))

This project aims to continuously collect data from projects with respect to a broad scope of aspects in order to contribute to practice development and to improving the implementation of the programme. n/a n/a 2019