TCA догађаји за област стручног образовања и обука

Transnational Cooperation Activities (TCA) – су међународне активности (семинари, обуке, конференције, истраживања) које као саставни део Еразмус + програма треба да  допринесу остварењу циљева и приоритета Еразмус+ програма и пројеката сарадње, успостављању контаката и партнерстава за нове пројекте, размени добрих пракси и развоју компетенција запослених у васпитно-образовном и омладинском раду. TCA догађаји намењени су појединцима активним у сектору формалног образовања и неформалног образовања младих (наставници, васпитачи, директори, педагози и психолози у школама, омладински радници и тренери за област неформалног образовања младих, доносиоци одлука на националном, регионалном нивоу у области формалног и неформалног образовања и сл.).

Фондација Темпус подржава учешће учесника из Србије на одређеним TCA активностима у складу са правилима програма што значи да учесници из Србије могу остварити рефундацију трошкова учешћа на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа. Више о правилима учешћа на TCA активностима можете наћи овде. Листу активности за које Фондација Темпус подржава учешће у области стручног образовања и обука можете наћи у наставку странице. Ова листа се повремено допуњава новим могућностима, те Вам саветујемо да се пријавите на нашу мејлинг листу и пратите вести на сајту.

 

TCA активности у области стручног образовања и обука за које је Фондација Темпус у могућности да подржи учешће у 2020. години:

 Назив активности Опис активности

(на енглеском)

Циљна група Број места за учеснике из Србије Време дешавања
Иновације у интегрисаном учењу језика и нејезичких садржаја у оквиру Еразмус+ програма, Словачка

(Innovation with CLIL – Experiencing CLIL with Erasmus+, Slovakia)

Promoting the dissemination and exploitation of Erasmus+ project results in the field of CLIL, bringing innovation to classrooms, increasing the impact of CLIL – oriented E+ projects. Запослени у сектору општег и средњег стручног образовања заинтересовани за дату тему, досадашњи и будући учесници Еразмус+ програма. 3 18-20. март 2020. године (пријава је затворена 29.1.2020.)

 

Догађај је одложен од стране организатора, и планира се за јесен 2020.

Остале TCA активности у оквиру Еразмус+ програмских земаља На тему интернационализације, инклузивних пракси у школама, наставе страних језика. Наставници, директори, стручни сарадници. Биће унапред најављено 2020

 

TCA активности у области општег образовања за које је Фондација Темпус била у могућности да подржи учешће у 2019. години:

 Назив активности Опис активности

(на енглеском)

Циљна група Број места за учеснике из Србије Време дешавања
Конектор 5,
Румунија(Connector 5,  Romania)
Create a collaborative space for sharing methods, instruments, practices and efficient ideas for learning (previous editions methods: debate, nonviolent communication, photovoice, forum theater, improvisation theater, storytelling, graphic facilitation, living library); Наставници, директори, стручни сарадници 1 19-22. јун 2019. године
Следећи Еразмус+: више прилика за све грађане, Француска(Next Erasmus+: More opportunities to all citizens, France) This year, the annual conference of the Erasmus + France / Education Training Agency is organized in collaboration with the Swedish + Serbian Erasmus + agencies. Наставници 5 7-8. новембар 2019. године
Инкубатор пројеката – будућност стручног образовања, Финска

(Project Incubator – The future of VET, Finland)

New approach to the traditional contact seminar with a greater focus on developing both the content and format of cooperation in the new project. The event would incorporate methods of co-creation and experimentation, as well as peer review of the project ideas and the plans. The themes are e.g. personalization, learning environments, new role of teachers and digitalization. Наставници 3 11-13. новембар 2019. године
Контакт семинар о развоју стратешке интернационализације и партнерстава у стручном образовању, Луксембург

(Contact seminar on developing strategic internationalisation and partnerships in VET, Luxemburg)

Networking opportunities and new partnerships for projects under KA1 and KA2 in VET. Наставници 2 27-29. новембар 2019. године
Атрактивност стручног образовања и обука у превенцији раног осипања, Румунија

(Attractive VET for preventing school dropouts, Romania)

The main aims of this study visit are to promote joint cooperation between specialists in the field of VET education, to share experiences about projects, practices and educational policies in this area and, to promote an effective exchange of practices with other European VET practitioners. Директори, координатори Еразмус+ пројеката, представници локалне/регионалне/националне самоуправе, просветни инспектори. 3 2-6. децембар 2019. године

* радни језик свих догађаја, осим ако није другачије наглашено, је енглески

* регистрациони формулари ће бити објављени у вестима на сајту www.erasmusplus.rs а отварање позива најављено путем мејл листа Фондације Темпус.