TCA događaji za visoko obrazovanje

Transnational Cooperation Activities (TCA) – su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje kao sastavni deo Erazmus + programa treba da  doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta Erazmus+ programa i projekata saradnje, uspostavljanju kontakata i partnerstava za nove projekte, razmeni dobrih praksi i razvoju kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnom i omladinskom radu. TCA događaji namenjeni su pojedincima aktivnim u sektoru formalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja mladih (nastavnici, vaspitači, direktori, pedagozi i psiholozi u školama, omladinski radnici i treneri za oblast neformalnog obrazovanja mladih, donosioci odluka na nacionalnom, regionalnom nivou u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja i sl.).

Fondacija Tempus podržava učešće učesnika iz Srbije na određenim TCA aktivnostima u skladu sa pravilima programa što znači da učesnici iz Srbije mogu ostvariti refundaciju troškova učešća na TCA skupovima u inostranstvu ili na međunarodnim TCA događajima u Srbiji maksimalno do iznosa od 95% ukupnih troškova učešća. Više o pravilima učešća na TCA aktivnostima možete naći ovde. Listu aktivnosti za koje Fondacija Tempus podržava učešće u oblasti visokog obrazovanja možete naći u nastavku stranice. Ova lista se povremeno dopunjava novim mogućnostima, te Vam savetujemo da se prijavite na našu mejling listu i pratite vesti na sajtu.

 

TCA aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja za koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da podrži učešće u 2020. godini:

 Naziv aktivnosti Opis aktivnosti

(na engleskom)

Ciljna grupa Broj mesta za učesnike iz Srbije Vreme dešavanja
Stručno usavršavanje u visokom obrazovanju (mobilnost zaposlenih), Holandija

(Professionalisation in Higher Education (staff mobility), The Netherlands)

Enhancing quality of staff mobility by embedding staff mobility in the policy goals of the organisation (HR policy, team plans, etc.). Nastavno i nenastavno osoblje sa fakulteta koji se bave primenjenim naukama, sa posebnim fokusom na obrazovanju nastavnika.

2

15-17. april 2020. godine (prijava zatvorena 16.2.2020.)

 

Događaj je otkazan od strane organizatora.

Erazmus+ projekti: nastava i učenje u digitalnom dobu, Nemačka

(Erasmus+ Projects: Teaching and Learning in a Digital Age)

Expected results:

·      Networking;

·      Exchange of best practices and new ideas;

·      Formulation and development of recommendations;

·      Promotion of challenge-oriented objectives.

Koordinatori ili predstavnici projekata, stručnjaci, donosioci odluka, predstavnici nacionalnih agencija.

2

28-29. april 2020. godine (prijava zatvorena 16.1.2020.)

 

Događaj je odložen od strane organizatora i planira se za novembar 2020.

Ostale TCA aktivnosti u okviru Erazmus+ programskih zemalja Na temu internacionalizacije, inkluzivnih praksi u školama, nastave stranih jezika. Nastavnici, direktori, stručni saradnici. Biće unapred najavljeno 2020

 

TCA aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja za koje je Fondacija Tempus bila u mogućnosti da podrži učešće u 2019. godini:

Title Aim of the Activity Target group No of participants to be supported* Date of the event
Glokalizacija – konferencija, Slovenija

(Glocalisation – conference, Slovenia)

Glocalisaton: linking the far and the near in higher education Nastavno i nenastavno osoblje na visokoškolskim ustanovama. 2 17 – 18. oktobar 2019. godine
Razmena dobrih praksi među zaposlenima u sektoru međunarodne saradnje, Kipar

(Exchange of good practices among IROs on ICM related issues, Cyprus)

 Participants will share their practices and methodologies on managing several issues related to Erasmus+ International Credit Mobility (KA107). Nastavno i nenastavno osoblje na visokoškolskim ustanovama.  2  6-8. novembar 2019. godine

* radni jezik svih događaja, osim ako nije drugačije naglašeno, je engleski

* registracioni formulari će biti objavljeni u vestima na sajtu www.erasmusplus.rs a otvaranje poziva najavljeno putem mejl lista Fondacije Tempus.