Poziv na trening za povećanje kvaliteta projekata KA2 strateška partnerstva u oblasti mladih „Cross Over“

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Hrvatske će od 19. do 23. novembra u Biogradu na moru organizovati trening za povećanje kvaliteta projekata KA2 strateška partnerstva u oblasti mladih, pod nazivom Cross Over“.

Trening je namenjen omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, projektnim menadžerima u oblasti mladih koji su zainteresovani da razvijaju KA2 projekte.

Ciljevi treninga:

  • doprineti većem uticaju razvijenih KA2 projekata strateških partnerstava na svim nivoima relevantnim za oblast mladih,
  • stvoriti prostor za deljenje primera dobre prakse i dalji razvoj ideja KA2 projekata strateških partnerstava,
  • kreirati prilike za umrežavanje i građenje strateških partnerstava,
  • podržati učesnike za podnošenje KA2 projektnih prijava,
  • povećati kvalitet faza pripreme i sprovođenja projekata strateških partnerstava.

Broj učesnika iz Srbije je ograničen.

Učesnici bi trebalo da imaju nacrt ideje za projekat KA2 strateška partnerstva u oblasti mladih, trebalo bi da imaju najmanje 18 godina i da dobro znaju engleski jezik.

Fondacija Tempus pokriva 95% troškova učešća i shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za njegovo učešće.

Prijavu za trening možete izvršiti popunjavanjem  formulara na ovom LINKU.

Rok za prijave  produžen je na 10. oktobar.  

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.