Позив за конференцију „Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality“ у Немачкој

Немачка национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality“ y Бону, oд 11. до 13. маја 2020. године.

Овај догађај намењен је координаторима Ерасмус + и eTwinning пројеката који имају искуства са мобилношћу ученика из осетљивих група, као и представницима школа које су заинтересоване за покретање пројеката мобилности у новом програму са фокусом на инклузију.

Циљ догађаја је умрежавање и проналажење партнера за КА101 пројекте за краткорочну групну и дугорочну индивидуалну мобилност ученика са фокусом на инклузију. Током догађаја, учесници ће имати прилику да уз подршку експерата у овој области дискутују о начинима укључивања већег броја ученика из осетљивих група у пројекте мобилности, као и о мешовитој мобилнoсти која комбинује виртуелну и стварну мобилност путем eTwinning платформе.

Основни предуслови су добро познавање енглеског језика, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама, активан eTwinning налог, као и да институција коју учесник представља поседује PIC број.

Приликом избора учесника, предност ће бити дата кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте мобилности ученика у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до уторка, 07.01.2020. до 23:59 часова. На сва питања у регистрационом формулару треба одговорити што детаљније и на енглеском језику. Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а. Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора. Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да рефундира трошкове учешћа појединаца на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа појединца. Сходно и правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да суфинансирају своје учешће на TCA догађајима у износу од минимум 5% (износ се односи на укупне трошкове учешћа, нпр. целокупне трошкове пута, визе и пакета за трошак боравка на скупу). Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште: Телефон: 011/3342 430, опција 3 Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs