Poziv na seminar „Developing Strategic Internationalisation and Partnerships in VET“ u Luksemburgu

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Luksemburga organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Developing Strategic Internationalisation and Partnerships in VET“ y Luksemburgu, od 27. do 29. novembra 2019. godine.

Ovaj događaj je namenjen predstavnicima stručnih škola koji su zainteresovani da razvijaju međunarodnu saradnju i učestvuju u Erazmus+ projektima.

Cilj događaja je umrežavanje i razmena dobrih praksi, razrađivanje ideja za projekte i priprema nacrta Erazmus+ projekata u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

Rezultat aktivnosti „Developing Strategic Internationalisation and Partnerships in VET“ bi trebalo da bude umrežavanje organizacija i  kvalitetna prijava za Erazmus+ projekat.

Osnovni preduslovi su da učesnik radi u nekoj od pomenutih ustanova u Srbiji i govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja i da se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Prilikom izbora učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus, kao i učesnicima koji imaju ideje za projekte u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru programa Erazmus+.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do nedelje 15.09.2019. do 23:59 časova.

Motivaciono pismo u okviru registracionog formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, tj. na koji način je organizovan rad sa učenicima, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snose nacionalne agencije za Erazmus + program koje organizuju aktivnost.

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs